Playlisty Akce
Reklama

Hallelujah - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I’d heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
Well it goes like this
The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Slyšel jsem, že existuje tajný akord,
David ho zahrál, a to potěšilo Pána
Ale ty se nezajímáš o hudbu, viď?
Je to takhle
čtvrtá, pátá,moll klesá, dur stoupá.
Popletený král skládá své Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Well, your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew ya
She tied you to the kitchen chair
She broke your throne and she cut your hair
And from your lips, she drew the Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Dobře, tvá víra byla silná, ale potřeboval jsi důkaz
Viděl jsi ji koupat se na střeše
Její krása při svitu měsíce tě svrhla
Přivázala tě ke kuchyňské židli
Zničila tvůj trůn a ostříhala ti vlasy
A ze tvých rtů dostala Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Well baby I've been here before
I've seen this room and I've walked this floor
I used to live alone before I knew ya
And I've seen your flag on the marble arch
And love is not a vict'ry march
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Zlato už jsem tu kdysi byla
Viděla jsem tenhle pokoj a chodila po této podlaze
Před tím než jsem tě poznala jsem žila sama
A viděla jsem tvůj prapor na mramorové klenbě
A láska není vítězný pochod
Je to studené a zlomené Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Well, maybe there’s a God above
But all I’ve ever learned from love
Was how to shoot somebody who outdrew ya
And it’s not a cry that you hear at night
It’s not somebody who's seen the light
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
A možná je nad námi Bůh
Ale vše, co jsem se kdy naučil od lásky
Bylo jak zastřelit někoho, kdo tě zradil
A není to pláč, co slyšíš v noci
Není to někdo kdo vidí světlo
Je to chladné a zlomené Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Text přidal MitchyHoying

Video přidal obladi

Překlad přidala Kirstin10

Překlad opravila Kikifree

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

A Pentatonix Christmas

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.