Kecárna Playlisty
Reklama

Rapid Firecannon - text, překlad

playlist Playlist
A forgotten place inside the lonely tower
Tear it down with a metal roar
The war eternal, I assail the unassailable
A second release unhaunted by my past
Zapomenuté místo uvnitř osamělé věže
Strhni ji k zemi metalovým řevem
Věčná válka, přepadám nepřepadnutelné
Druhé vypuštění, nepronásledované mou minulostí
Beneath the marshlands
Calling forth the night
Buried deep a weapon forged in fire
Fathers and sons their kin laid to waste
(An evil is renewed)
Pod bažinami
Přivolávajíc nazpět noc
Hluboko pohřbená zbraň vykovaná v ohni
Otcové a synové, které jejich příbuzní zničili
(Zlo je obnoveno)
Light up
The night with flames and cinder
For I am renewed
(Down in flames)
(Feel the kick and watch them burn)
Rozsviť
noc plameny a uhlíky
Neboť já jsem obnoven
(v plamenech)
(pociť nakopnutí a sleduj, jak hoří)
Light up
Caught in the crossfire
Overwhelming firepower
(Now return to hell)
(In a firestorm)
Rozsviť
Chycen v křížové palbě
Ohromující palebná síla
(teď se vrať do pekla)
(v ohnivé bouři)
Out with the old
In with the new world order
Die or obey the choice is yours
Undetected, into the spider’s web
Taking it apart slowly piece by piece
Pryč se starým
A sem s novým světovým pořádkem
Zemři nebo poslouchej, volba je tvá
Nepozorovaně, přímo do pavučiny
Pomalu ji rozebírám, dílek za dílkem
Find a shadow to hide me, and I wait
Tricksters and spellweavers beware
With this flame I culled the weak
Made my nation strong again
Well now they're all dead and gone
Dead and gone
Najdu si stín, který mě schová, a čekám
Podvodníci a kouzelníci, zpozorněte
Tímto plamenem jsem zničil slabé
Učinil svůj národ znovu silným
No a teď jsou všichni mrtví, a pryč
Mrtví a pryč
With this blade
I call the weak
Make my nation strong again
Touto čepelí
Volám slabé
Učiň můj národ znovu silným
Beneath the marshlands
Calling forth the night
Buried deep a weapon forged in fire
Fathers and sons, their kin laid to waste
(An evil is renewed)
Pod bažinami
Přivolávajíc nazpět noc
Hluboko pohřbená zbraň vykovaná v ohni
Otcové a synové, které jejich příbuzní zničili
(Zlo je obnoveno)
Light up
The night with flames and cinder
For I am renewed
(Down in flames)
(Feel the kick and watch them burn)
Rozsviť
noc plameny a uhlíky
Neboť já jsem obnoven
(v plamenech)
(pociť nakopnutí a sleduj, jak hoří)
Light up
Caught in the crossfire
Overwhelming firepower
(Now return to hell)
(In a firestorm)
Rozsviť
Chycen v křížové palbě
Ohromující palebná síla
(teď se vrať do pekla)
(v ohnivé bouři)

Text přidal Edgehead

Text opravil john114

Video přidal Edgehead

Překlad přidal john114

Je zde něco špatně?
Reklama

Grasp of the Undying

Reklama

Pentakill texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.