Playlisty Kecárna
Reklama

Actually Pt.2 (걘 아니야 Pt.2) - text

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

걔랑 연락하지 또
내 욕하고 있겠지 뭐
대체 걔가 뭔데 또 끼어드니
지금 톡 중이지
우리 둘 관계에 뭘 알아서 나서 왜
나 게임 안 하는 거 넌 알 텐데
거봐 걘 아무것도 몰라 얘
내 생각엔 본인 얘기 같은데
I've been cool with it sometimes
해도 해도
He crossed the line please
아닌척 해도
걔도 늑대인 걸 왜 몰라
Actually 이젠 정말
연락 안 하면 좋겠어
잠깐 말고 정식으로
우리만 손해 본 걸
Honestly 애초에 걔는
친구로도 아까워
진심 조금 보태서
암튼 난 걘 아니야
휘둘리고 있네 또
꼭 짚고 넘어가 줘 girl
누가 보면 걔가 네 boyfriend
위하는 척하는 건데
기념일은 따로
술 한잔 안 하고
떠나서 바로 너에게로
대체 걔가 뭘 알어
네가 이 브랜드 좋아하는 거 난 알지요
Keep your balance
We up down
S와 N극은 찰싹
누가 이기나 해보자
Actually
이젠 정말 연락 안 하면 좋겠어
잠깐 말고 정식으로
우리만 손해 본 걸
Honestly 애초에 걔는
친구로도 아까워
진심 조금 보태서
암튼 난 걘 아니야
암튼 난 걘 아니야
암튼 난 걘 아니야
Eh-oh-eh-oh-eh-oh
Eh-oh-eh-oh-eh-oh
Eh-oh-eh-oh-eh-oh woo-oo
Block him quick
뭔가 있댔지
이거 봐 내가 뭐랬어
내 말 맞댔지
널 쉽게 보는데
Can't be real what he said
You already know that
You know what you know what
You know
He ain't the one
Actually 진지해 너랑
연인 사이 그 이상으로
못 들은 척 넘기지 마
사랑한단 말이야
암튼 난 걘 아니야
암튼 난 걘 아니야
Eh-oh-eh-oh-eh-oh
Eh-oh-eh-oh-eh-oh
Eh-oh-eh-oh-eh-oh woo-oo

Text přidala ifsnmifsn

Video přidala ifsnmifsn

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dry Flower

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.