Playlisty Akce
Reklama

All the Rest of my Life - text, překlad

playlist Playlist
In the distance from far away
I can hear your voice, the words that you say
You left forever, your love has been gone
But I still feel so strong... for you
V dáli, daleko odsud
Slyším tvůj hlas, slova, která říkáš
Odešla jsi navždy, tvá láska je pryč
Ale stále se cítím tak silný...pro tebe
You left me crying, you're leaving me alone
You and I together, once it was so strong
The shield of love has broken, you're fire has been gone
Now I'm back on my own
Nechala jsi mě křičet, nechalas´s mě samotného
Ty a já společně, bylo to tak silné,
Štít lásky je zlomen, tvůj žár je pryč
jsem zpět jen já sám
Come back and stay
Don't leave me all alone
Can you hear me pray
Forever
Forever
Vrať se a zůstaň
Nenechávej mě úplně samotného
Slyšíš mě modlit
Navždy
Navždy
I want you,
All the rest of my life
I want you,
All the rest of my life
(The) rest of my life
Chci tě,
Celý zbytek mého života
Chci tě,
Celý zbytek mého života
Zbytek mého života
Every moment (still) I'm thinking of you
But it seems that there's nothing, nothing I can do
If there's something, something I could say
To bring you back some day
Každým okamžikem myslím na Tebe
Ale zdá se, že není nic, nic, co můžu udělat
Jestli existuje něco, co bych mohl říct
Přivést tě zpět jednoho dne
Come back and stay
Don't leave me all alone
Can you hear me pray
Forever
Forever
Vrať se a zůstaň
Nenechávej mě úplně sámotného
Slyšíš mě modlit
Navždy
Navždy
I want you,
All the rest of my life
I want you,
All the rest of my life
(The) rest of my life
Chci tě,
Celý zbytek mého života
Chci tě,
Celý zbytek mého života
Zbytek mého života
I want you,
All the rest of my life
I want you,
'Cause I need you
All the rest of my life
Chci tě,
Celý zbytek mého života
Chci tě,
Protože tě potřebuju
Celý zbytek mého života
I want you,
And I want you
All the rest of my life
I want you,
(You'll always be the one)
All the rest of my life
(The rest of my life)
Chci tě,
A já tě chci
Celý zbytek mého života
Chci tě,
(Budeš vždy jediná)
Celý zbytek mého života
(Zbytek mého života)
I want you,
(I need you close to me)
All the rest of my life
I want you,
('Cause I need you)
All the rest of my life
(All the rest of my life)
Chci tě,
(Potřebuju tě mít u sebe)
Celý zbytek mého života
Chci tě,
(Protože tě potřebuju)
Celý zbytek mého života
(Celý zbytek mého života)
Yeah... yeah

Text přidal Czapino

Videa přidal roman59

Překlad přidal Pazdi

Překlad opravil Pazdi

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Shadow Zone

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.