Playlisty Kecárna
Reklama

Unthought Known - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

All the thoughts you never see
You are always thinking
Brain is wide, the brain is deep
Oh, are you sinking?
Všechny myšlenky, které nikdy nepochopíš
Neustále o nich přemýšlíš
Mysl je široká, mysl je hluboká
Ach, ty se potápíš?
Feel the path of every day
Which road you taking?
Breathing hard, making hay
Yeah, this is living
Vnímej cestu každodennosti
Kterou cestu si zvolíš?
Zadýchat se, kout železo dokud je žhavé
Jo, to je život
Look for love in evidence
That you're worth keeping
Swallowed whole in negatives
It's so sad and sickening
Hledat lásku v důkazech
To se vyplatí udržovat
Pohlcený v záporech
Je to tak smutné a odporné
Feel the air up above
Oh, pool of blue sky
Fill the air up with love
All black with starlight
Pociť vzduch nad sebou
Ach, jezero modré oblohy
Naplň vzduch láskou
Všechno černé svitem hvězd
Feel the sky blanket you
With gems and rhinestones!
See the path cut by the moon
For you to walk on
Pociť, jak tě nebe přikrývá
Klenoty a křišťály!
Pohlédni na cestu proklestěnou Měsícem
Pro tebe, aby ses po ní vydala
For you to walk on... Pro tebe, aby ses po ní vydala...
Nothing left, nothing left
Nothing there, nothing here...
Nothing left, nothing left
Nothing there, nothing left...
Nothing left, nothing left
Nothing there, nothing here...
Nic nezbývá, nic nezbývá
Nic tam, nic tady...
Nic nezbývá, nic nezbývá
Nic tam, nic nezbývá...
Nic nezbývá, nic nezbývá
Nic tam, nic tady...
See the path cut by the moon
For you to walk on
See the waves on distant shores
Awaiting your arrival
Pohlédni na cestu proklestěnou Měsícem
Pro tebe, aby ses po ní vydala
Pohlédni na vlny na vzdálených březích
Očekávajících tvůj příchod
Dream the dreams of other men
You'll be no one's rival
Dream the dreams of others then
You will be no one's rival
Sni sny jiných lidí
Nebudeš ničím soupeřem
Sni sny druhých a pak
nebudeš ničím soupeřem
You will be no one's rival... Nebudeš ničím soupeřem...
A distant time, a distant space
That's where we're living
A distant time, a distant place
So what ya giving?
What ya giving?
Vzdálený čas, vzdálený prostor
V tom žijeme
Vzdálený čas, vzdálené místo
Tak co nabízíš?
Co nabízíš?

Text přidala Ludkaa9

Text opravila annihilation

Video přidala Ludkaa9

Překlad přidala annihilation

Překlad opravil mcleod

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň Unthought known se objeví v jednom z dílů seriálu Castle. (annihilation)
Reklama

Backspacer

Reklama

Pearl Jam texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.