Playlisty Akce
Reklama

Elemental Power - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

There will be no more days like this one,
No simple kiss!
All the moments already gone now,
Will remind you art of this myst!
Už nebudou žádné dny jako tenhle
Žádný obyčejný polibek!
Všechny okamžiky jsou už pryč
Ti připomenou umění mlhy!
Sands of time are unstoppable. Let river flow!
Fifth Element in our hearts,
It will not leave you alone!
Písky času jsou nezastavitelné, Nechť řeka proudí!
Páty Prvek v našich srdcích
Nenechá tě o samotě!
Greetings and welcome to the other side of mirror...
Stand up you fool! Keep your head up high!
One day I’ll catch you on the other side of mirror...
It’s not your way! You will never die!
Zdravím a vítej na druhé straně zrcadla...
Postav se hlupáku! Zvedni svou hlavu vysoko!
Jednoho dne tě chytím na druhé straně zrcadla...
Není to tvá cesta! Nikdy nezemřeš!
AS THE WIND OF COSMOS WE’RE EXPLORING ALL DIMENSIONS,
AS THE FIRE WE SPREAD DESTRUCTION,
AS THE EARTH AND METAL OUR WILL PERSIST FOREVER,
AS THE WATER WE KEEP THE LIFE!
JAKO VÍTR KOSMU PORHLEDÁVÁME VŠECHNY DIMENZE
JAKO OHEŇ ŠÍŘÍME DESTRUKCI
JAKO ZEMĚ A KOV NAŠE VŮLE ODOLÁ NAVĚKY
JAKO VODA UDRŽÍME ŽIVOT!
Our days are like old good times,
They come and go!
There’s no way to stop the curse.
In last moments we are all alone!
Naše dny jsou jako staré dobré časy
Přijdou a odejdou!
Není tady způsob zastavit prokletí
V posledních okamžicích jsme úplně sami!
There are no more stars on sky!
That’s just bright light...
It was sent million years ago,
From beyond the space, beyond the time!
Na obloze už nejsou žádné hvězdy!
Je to jenom jasné světlo...
Bylo opsláno před milionem let
Zpoza vesmíru, zpoza času!
Greetings and welcome to the other side of mirror...
Stand up you fool! Keep your head up high!
One day I’ll catch you on the other side of mirror...
It’s not your way! You will never die!
Zdravím a vítej na druhé straně zrcadla...
Postav se hlupáku! Zvedni svou hlavu vysoko!
Jednoho dne tě chytím na druhé straně zrcadla...
Není to tvá cesta! Nikdy nezemřeš!
AS THE WIND OF COSMOS WE’RE EXPLORING ALL DIMENSIONS,
AS THE FIRE WE SPREAD DESTRUCTION,
AS THE EARTH AND METAL OUR WILL PERSIST FOREVER,
AS THE WATER WE KEEP THE LIFE!
WE KEEP THE LIFE!
JAKO VÍTR KOSMU PORHLEDÁVÁME VŠECHNY DIMENZE
JAKO OHEŇ ŠÍŘÍME DESTRUKCI
JAKO ZEMĚ A KOV NAŠE VŮLE ODOLÁ NAVĚKY
JAKO VODA UDRŽÍME ŽIVOT!
UDRŽÍME ŽIVOT!
AS THE WIND OF COSMOS WE’RE EXPLORING ALL DIMENSIONS,
AS THE FIRE WE SPREAD DESTRUCTION,
AS THE EARTH AND METAL OUR WILL PERSIST FOREVER,
AS THE WATER WE KEEP THE LIFE!
JAKO VÍTR KOSMU PORHLEDÁVÁME VŠECHNY DIMENZE
JAKO OHEŇ ŠÍŘÍME DESTRUKCI
JAKO ZEMĚ A KOV NAŠE VŮLE ODOLÁ NAVĚKY
JAKO VODA UDRŽÍME ŽIVOT!

Text přidala NickieAnne

Text opravil mantos

Video přidal mantos

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Fifth Element

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.