Playlisty Kecárna
Reklama

I'm Dreaming Of A Winter Wonderland - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Refrain:
I'm dreaming of a winter wonderland
I close my eyes and understand
There is a place for us to be
Can you imagine?
Refrén:
Sním o zimní říši divů
Zavřu oči a chápu
Je tu pro nás místo
Umíš si to představit?
I'm dreaming of a winter wonderland
I close my eyes and understand
There is a place for us to be
Can you imagine?
Sním o zimní říši divů
Zavřu oči a chápu
Je tu pro nás místo
Umíš si to představit?
I'm dreaming of a winter wonderland
Let's be together, take my hand
There is a touch of love in the air
(Now and forever)
Sním o zimní říši divů
Buďme spolu, vezmi mě za ruku
Ve vzduchu je dotyk lásky
(Teď a navždy)
A long time ago I was far from home
When I think back I was so alone
Remember the time - it was winter and I find
Pictures of love they are deep in my sad mind
Kdysi dávno jsem byla daleko od domova
Když si vzpomenu, byla jsem tak sama
Vzpomeň si na čas - bylo to v zimě a najdu
Obrazy lásky, které jsou hluboko v mé smutné mysli
See the white streets, the stars shine so bright
Snowflakes fall down when I walk through the night
Look in the sky and I start up to dream
Only my family knows what I mean
Podívej se na bílé ulice, hvězdy svítí tak jasně
Vločky padají, když chodím nocí
Pohlédni na nebe a já začnu snít
Jen moje rodina ví, co mám na mysli
Refrain
I'm dreaming of a winter wonderland
I close my eyes and understand
There is a place for us to be
Can you imagine?
Refrén:
Sním o zimní říši divů
Zavřu oči a chápu
Je tu pro nás místo
Umíš si to představit?
I'm dreaming of a winter wonderland
Let's be together, take my hand
There is a touch of love in the air
(Now and forever)
Sním o zimní říši divů
Buďme spolu, vezmi mě za ruku
Ve vzduchu je dotyk lásky
(Teď a navždy)
I'm sitting at home and feel so alone
Pictures of last year that's all what I own
Smelling the taste of the winter and I know
Outside the trees are now covered with white snow
Sedím doma a cítím se tak sama
Obrazy minulého roku, to je vše, co mám
Vonící chuť zimy a já vím
Stromy venku jsou nyní pokryty bílým sněhem
I'm looking around and hear carol sound
I feel the deepness of family bounds
I feel the vibes and I'm filled up with love
Sometimes all feelings could not be enough
Dívám se kolem sebe a slyším zvuk koled
Cítím hloubku rodinných hranic
Cítím vibrace a jsem naplněna láskou
Někdy všechny pocity nemůžou stačit
Refrain
I'm dreaming of a winter wonderland
I close my eyes and understand
There is a place for us to be
Can you imagine?
Refrén:
Sním o zimní říši divů
Zavřu oči a chápu
Je tu pro nás místo
Umíš si to představit?
Come on and open up your heart
And everybody's taking part
Let's see the world through children's eyes tonight
Silent night
Pojď a otevři své srdce
A všichni, kteří se účastní
Pojďme se dnes večer podívat na svět dětskýma očima
Tichá noc
Come on and open up your heart
And everybody's taking part
Let's see the world through children's eyes tonight
Silent night
Pojď a otevři své srdce
A všichni, kteří se účastní
Pojďme se dnes večer podívat na svět dětskýma očima
Tichá noc
Refrain
I'm dreaming of a winter wonderland
I close my eyes and understand
There is a place for us to be
Can you imagine?
Refrén:
Sním o zimní říši divů
Zavřu oči a chápu
Je tu pro nás místo
Umíš si to představit?

Text přidal DevilDan

Text opravil mratafa

Video přidal DevilDan

Překlad přidal mratafa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

I'm Dreaming Of... A Winter Wonderland

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.