Playlisty Kecárna
Reklama

Islands In The Stream (feat. Kenny Rogers) - text, překlad

playlist Playlist
Baby when i met you
there was peace unknown
I said i´ve to get you
with a fine toothed comb
i was soft inside
there was something going on.
Lásko když jsem tě potkal
byl tam kus neznámého.
Řekl jsem si že
tě pečlivě pročešu
byl jsem uvnitř naměkko
něco se tam dělo.
You do somethig to me
that i can´t explain
hold me closer
and i feel no pain
every beat of my heart
we´ve got something going on
Udělalas mi něco
co nemůžu vysvětlit
drž mě blízko
a necítím bolest
každý úder mého srdce
něco se nám tu děje.
Tender love is blind
we require some dedication
all this love we fear
needs no conversation
we lie together ah-ah
making love with each
other ah-ah
Křehká láska je slepá
to vyžaduje nějakou obětavost
všechna ta láska které se bojíme
nepotřebuje žádné rozhovory
budem ležet
spolu a ááá
milovat se jeden s
druhým a ááá
Islands in the stream
that is what we are
no one in between
how can we be wrong
sail away with me
to another world
And we will lie on
each other ah-ah
from one lover
to another ah-ah.
Ostrovy v bystřině
to je to co jsme
nikdo mezi námi
jak by jsme se mohli mýlit
odpluj se mnou
k dalšímu světu
a budem ležet spolu a ááá
od jednoho milování
k druhému a ááá
I can´t live without you
if the love was gone
everything means nothing
if you´ve got no one
and you just walk in the night
just slowly losing sight
of the real pain
Nemohla bych bez tebe žít
když láska zmizí
všechno neznámená nic
když nemáš nikoho
a jen odcházíš do noci
a pomalu ztrácíš pohled
na skutečnou bolest.
But that won´t happen to us
and we´ve got no doubt
too deep in love
and we got no way out
and the message is clear
this could be the year
for the real thing
Ale tohle se nám nemůže stát
a o tom nemáme pochybnosti
tak hluboce zamilovaní
a nemáme cestu ven.
Ta zpráva je zcela jasná
tohle by mohl být rok
na skutečnou věc.
No more will you cry
baby i will hurt you never
we start and endless
as one in love forever
We can lie in together ah-ah
making love with each other ah-ah
Už nikdy nebudeš brečet lásko
já ti nikdy neublížím
začneme a skončíme
jako jeden v lásce na vždy.
Můžem ležet spolu a ááá
milovat se jeden s druhým a ááá
Islands in the stream
that is what we are
no one in between
how can we be wrong
sail away with me
to another world
and we will lie on each
other ah-ah
from one lover
to another ah-ah
Ostrovy v bystřině
to je to co jsme
nikdo mezi námi
jak by jsme se mohli mýlit
odpluj se mnou
k dalšímu světu
a budem ležet
spolu a ááá
od jednoho milování
k druhému a ááá
Sail away
Oooh come and sail away
with me
Odpluj se mnou
Óoooh pojď a odpluj
pryč se mnou.
Islands in the stream
that is what we are
no one in between
how can we be wrong
sail away with me
to another world
and we will lie on each
other ah-ah
from one lover
to another ah-ah
Ostrovy v bystřině
to je to co jsme
nikdo mezi námi
jak by jsme se mohli mýlit
odpluj se mnou
k dalšímu světu
a budem ležet
spolu a ááá
od jednoho milování
k druhému a ááá
Islands in the stream
that is what we are
no one in between
how can we be wrong
sail away with me
to another world
and we will lie on each
other ah-ah
from one lover
to another ah-ah
Ostrovy v bystřině
to je to co jsme
nikdo mezi námi
jak by jsme se mohli mýlit
odpluj se mnou
k dalšímu světu
a budem ležet
spolu a ááá
od jednoho milování
k druhému a ááá.

Text přidal tommy

Videa přidali tommy, flover

Překlad přidal tommy

Překlad opravila anemourek

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Dolly Parton texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.