Playlisty Kecárna
Reklama

Writings On The Wall - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

When you’re born in the dirt the only way to grow is up
So we reach for the sun but it seems
Every rung that you climb is another crooked line
That you cross off the tally of your dreams
Don’t step out of line kid, you learn it pretty fast
Every face has its place in the crowd
They’ll give you all the answers, so you don’t ask any questions
Then they’ll march you with a smile into the ground
Když jsi narozen ve špíně, jediná cesta jak vyrůst je nahoru
Tak se zvedáme za sluncem, ale zdá se,
Že každá příčka, na kterou vyšplháš, je další křivá čára,
Kterou odškrtneš ze záznamu svých snů
Nevystupuj z řady, kluku, učíš se hodně rychle
Každý obličej má své místo v davu
Dají ti všechny odpovědi, tak se neptej na žádné otázky
Pak tě s úsměvem zašlapou do země
And we all go to heaven in a little row boat A my všichni pojedeme do nebe malou loďkou
So put your hands up, put your hands up
If crawling for the scraps won’t ever be enough
Put your hands up, put your hands up
The writing’s on the wall, this ain’t ever gonna stop
Put your hands up, put your hands up
If crawling for the scraps won’t ever be enough
Put your hands up, put your hands up
We’ll fight until we die, this ain’t ever gonna stop
Tak zvedni ruce, zvedni ruce
Pokud plazení se pro útržky nebude stačit
Tak zvedni ruce, zvedni ruce
Nápisy na zdi, toto nikdy nepřestane
Tak zvedni ruce, zvedni ruce
Pokud plazení se pro útržky nebude stačit
Tak zvedni ruce, zvedni ruce
Budeme bojovat, dokud neumřeme, toto nikdy nepřestane
This stray dog world, this sick sad place
Got a belly full of maggots and disease
Every apple here is rotten, every blessing is a curse
Every word is a lie you best believe
We take one step forward, then two steps back
In a race to the bottom of the barrel
They teach us how to fear
They teach us how to hate
Then they arm us and they march us off to hell
Tenhle svět toulavých psů, toto nemocné smutné místo
Má břicho plné červů a nemocí
Každé jablko zde je shnilé, každé požehnání je kletba
Každé slovo je lež, které snadno uvěříš
Uděláme jeden krok dopředu, pak dva dozadu
V závodě na dno sudu
Učí nás, jak se bát
Učí nás, jak nenávidět
Pak nás vyzbrojí a pošlou do pekla
And its left, left, left right left A to je doleva, doleva, doleva, přímo doleva
So put your hands up, put your hands up
If crawling for the scraps won’t ever be enough
Put your hands up, put your hands up
The writing’s on the wall, this ain’t ever gonna stop
Put your hands up, put your hands up
If crawling for the scraps won’t ever be enough
Put your hands up, put your hands up
We’ll fight until we die, this ain’t ever gonna stop
Tak zvedni ruce, zvedni ruce
Pokud plazení se pro útržky nebude stačit
Tak zvedni ruce, zvedni ruce
Nápisy na zdi, toto nikdy nepřestane
Tak zvedni ruce, zvedni ruce
Pokud plazení se pro útržky nebude stačit
Tak zvedni ruce, zvedni ruce
Budeme bojovat, dokud neumřeme, toto nikdy nepřestane
Because they came for our minds
We said nothing
They came for our hopes
We said nothing
They came for our souls
And still we said nothing
Now they’re coming for our lives
So what’s it gonna take
Protože přišli pro náš rozum
Nic jsme neřekli
Přišli pro naši naději
Nic jsme neřekli
Přišli pro naše duše
A pořád jsme nic neřekli
Teď přichází pro náš život
Tak jak dlouho to bude trvat?
What’s it gonna take Tak jak dlouho to bude trvat?
See how they run, see how they run Vidíš, jak běží, vidíš, jak běží
So put your hands up, put your hands up
If clawing for the scraps won’t ever be enough
Put your hands up, put your hands up
The writing’s on the wall, this ain’t ever gonna stop
Put your hands up, put your hands up
If clawing for the scraps won’t ever be enough
Put your hands up, put your hands up
We’ll fight until we die, this ain’t ever gonna stop
Tak zvedni ruce, zvedni ruce
Pokud plazení se pro útržky nebude stačit
Tak zvedni ruce, zvedni ruce
Nápisy na zdi, toto nikdy nepřestane
Tak zvedni ruce, zvedni ruce
Pokud plazení se pro útržky nebude stačit
Tak zvedni ruce, zvedni ruce
Budeme bojovat, dokud neumřeme, toto nikdy nepřestane

Text přidal xPETOx

Video přidal xPETOx

Překlad přidala GD-Moni

Překlad opravil Doomerator

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

IRE

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.