Playlisty Kecárna
Reklama

Bottom Feeder - text, překlad

playlist Playlist
I’ve heard enough
No more, no more
You’ve had your time in the sun
Keep your head down kid, your fifteen seconds are done
I know it hurts, I wanted it this way
All these years, I’m still the voice you can’t destroy
Slyšel jsem to dost
Už ne, už ne
Měl jsi své šťastné dny
Drž hlavu dole, dítě, tvých patnáct vteřin vypršelo
Vím, že to bolí, chtěl jsem to takhle
Všechny ty roky, stále jsem hlas, který nemůžeš zničit
I know how this one ends
Lying in the gutter spitting teeth at the sidewalk
I know how this one ends
So bite your tongue if you can’t tame it
Vím, jak tohle končí
Ležíce v příkopě plivajíce zuby na chodník
Vím, jak tohle končí
Takže drž jazyk za zuby, jestli ho nemůžeš zkrotit
Let’s get this straight, while you’re listening
In my world you count for nothing
Pojďme si to ujasnit, zatímco posloucháš
V mém světě nemůžeš počítat s ničím
Bow. You’ll be the one to
Drown, with the rats and the snakes
Bow. You’ll be the one to drown
Pokloň se. Budeš tím, kdo se
Utopí s krysami a hady
Pokloň se. Budeš tím, kdo se utopí
Bottom feeder Krmič dna
I’ve heard enough
I’ve heard enough to know
Who talks the talk, who walks the walk
And who’s for fucking show
I know it hurts, I know it cuts
That I’m still standing
I’m everything you’re fucking not
Slyšel jsem to dost
Slyšel jsem to dost, abych věděl
Kdo mluví ty řeči, kdo jde tím krokem
A kdo je tu pro zkurvenou show
Vím, že to bolí, vím, že to řeže
To že stále stojím
Jsem všechno, co ty nejsi, kurva
I know how this one ends
Running from the world as your lies begin to cave
I know how this one ends
Your hollow words make shallow graves
Vím, jak tohle končí
Běžíce ze světa když tvoje lži jeskyňaří
Vím, jak tohle končí
Tvá dutá slova tvoří mělké hroby
Let’s get this straight, while you’re listening
In my world you count for nothing
Pojďme si to ujasnit, zatímco posloucháš
V mém světě nemůžeš počítat s ničím
Bow. You’ll be the one to
Drown, with the rats and the snakes
Bow. You’ll be the one to
Drown
Pokloň se. Budeš tím, kdo se
Utopí s krysami a hady
Pokloň se. Budeš tím, kdo se
Utopí
Bottom feeder Krmič dna
See I feel no guilt, like I feel no pain
like I feel the fire running through my veins
You can’t draw blood when my heart beats cold
And I’ll take your word like I take your name
An ego lost in the valley of self disdain
Pride cometh before the fall
And you’ll break as I watch it all collapse
Dívej, necítím vinu, stejně jako bolest
Stejně cítím oheň proudící mými žilami
Nemůžeš odebrat krev, když moje srdce bije chladně
A vezmu tvá slova stejně jako si beru tvé jméno
Ego ztracené v údolí sebeopovržení
Hrdost přichází před pádem
A zlomíš se, když sleduju, jak všechno kolabuje
No mercy, No peace. You can’t escape this beast Bez milosti, bez míru. Nemůžeš uniknout šelmě
You can’t escape now snap your neck to this Nemůžeš uniknout, teď tomu zlom vaz
No mercy
No peace
You fucking bottom feeder
Bez milosti
Bez míru
Ty zasraný krmiči dna

Text přidal LimeCZ

Videa přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil Selly77

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

IRE

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.