Playlisty Kecárna
Reklama

Blue And The Grey - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Dear sky,
Dear sky don't cry for me,
Be the hope I could never reach
Cold sea,
Please don't let me sink,
Wrap your arms around me and carry me home
Drahé nebe,
Drahé nebe, neplač pro mě
Buď naděje, na kterou nikdy nedosáhnu.
Ledové moře,
Prosím, nenech mě potopit,
Obklop své ruce kolem mě a dones mě domů.
I stood at the shore and spoke to the ocean
I stood in the water and let my guts spill
I said "You and me, we're not so different,
I see my reflection in all that you do"
Stál jsem na břehu a promluvil k oceánu.
Stál jsem ve vodě a nechal svou kuráž mluvit
Řekl jsem:"Ty a já, nejsme tolik odlišní,
vidím svůj odraz ve všem, co děláš"
We both keep our secrets
We're both, oh so blue
My heart is full of darkness
I know that yours is too
Oba máme svá tajemství
Oba jsme tak /sklíčení/
Moje srdce je plné temnoty
Vím, že tvoje také.
I sat on the rooftop and screamed at the sky
I sat on the edge until I knew deep inside,
Like the sky, I will always be empty
The horizon, my love, forever just out of reach
Seděl jsem na střeše a řval na nebe,
Seděl na okraji, dokud jsem nevěděl hluboko uvnitř,
Jako nebe, budu vždycky prázdný.
Horizont, moje láska, navěky mimo dosah.
We both keep our secrets
We're both, oh so blue
My heart is full of darkness
I know that yours is too
Oba máme svá tajemství
Oba jsme tak /sklíčení/
Moje srdce je plné temnoty
Vím, že tvoje také.
Distance was born when the sea and the sky grew apart
Loneliness was born the day I let you go
Vzdálenost se narodila když se moře a nebe od sebe vzdálilo, osamění se narodilo v den, kdy jsem tě nechal jít.
I let you go! Nechal jsem tě jít!
So now I stand at the shore and speak to the ocean
I stand in the water and let, let my guts spill
Let my guts spill
Tak teď stojím na břehu a promlouvám k oceánu
Stojím ve vodě a nechám svou kuráž mluvit
We both keep our secrets
We're both, oh so blue
My heart is full of darkness
I know, I know that yours is too
Oba máme svá tajemství
Oba jsme tak /sklíčení/
Moje srdce je plné temnoty
Vím, že tvoje také.
Dear sky,
Dear sky don't cry for me, be the hope I could never reach
Cold sea, please don't let me sink
Wrap your arms around me and carry me home
Drahé nebe,
Drahé nebe, neplač pro mě
Buď naděje, na kterou nikdy nedosáhnu.
Ledové moře,
Prosím, nenech mě potopit,
Obklop své ruce kolem mě a dones mě domů.
Dear Sky! Drahé nebe!

Text přidal FuryMarthy

Video přidal FuryMarthy

Překlad přidal FuryMarthy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Atlas

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.