Playlisty Kecárna
Reklama

Battle Scars - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Oh-ohhhh-oh-ohhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh-ohhhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh-ohhhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh-ohhhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh-ohhhhh
This is an anthem for the homesick, for the beaten, The lost, the broke, the defeated.
A song for the heartsick, for the standbys,
Living life in the shadow of a goodbye.
Toto je hymna tesknícím, usouženým,
ztraceným, zchudlým, poraženým.
Píseň sklíčeným, odstrčeným,
žijícím ve stínu loučení.
Do you remember when we learned how to fly?
We'd play make-believe; we were young and had time on our side.
You're stuck on the ground,
Got lost, can't be found.
Just remember that you're still alive.
Vzpomínáš, když jsme se naučili létat?
Hrávali jsme na předstíranou; byli jsme mladí a čas býval na naší straně.
Teď jsi zaseknutý na zemi,
ztratil ses, nelze tě najít.
Pamatuj ale, že jsi ještě stále naživu.
I'll carry you home.
No, you're not alone.
Keep marching on,
This is worth fighting for,
You know we've all got battle scars.
Odnesu tě domů.
Ne, nejsi sám.
Pochoduj dál,
za tohle má cenu bojovat,
vždyť víš, že každý z nás má bitevní šrámy.
You've had enough,
But just don't give up.
Stick to your guns,
You are worth fighting for.
You know we've all got battle scars.
Keep marching on.
Máš toho už dost,
ale ani přesto se nevzdávej.
Drž se svých zásad,
za tebe má cenu bojovat.
Vždyť víš, že každý z nás má bitevní šrámy.
Pochoduj dál.
This is a call to the soldiers, the fighters,
The young, the innocent, and righteous.
We've got a little room to grow.
Better days are near,
Hope is so much stronger than fear.
Toto je výzva vojákům, bojovníkům,
mladým, nevinným a spravedlivým.
Měli jsme tak málo prostoru růst.
Světlejší zítřky se blíží,
naděje je o tolik silnější než strach.
So if you jump, kid, don't be scared to fall.
We'll be kings and queens in this dream, all for one, one for all.
You can light up the dark,
There's a fire in your heart,
Burning brighter than ever before.
Takže když vyskočíš, prcku, neboj se upadnout.
V tomhle snu budeme králi a královnami, všichni za jednoho, jeden za všechny.
Dokážeš prozářit tmu,
V srdci máš oheň
planoucí jasněji než kdy dřív.
I'll carry you home.
No, you're not alone.
Keep marching on,
This is worth fighting for,
You know we've all got battle scars.
Odnesu tě domů.
Ne, nejsi sám.
Pochoduj dál,
za tohle má cenu bojovat,
vždyť víš, že každý z nás má bitevní šrámy.
You've had enough,
But just don't give up.
Stick to your guns,
You are worth fighting for.
You know we've all got battle scars.
Keep marching on.
Máš toho už dost,
ale ani přesto se nevzdávej.
Drž se svých zásad,
za tebe má cenu bojovat.
Vždyť víš, že každý z nás má bitevní šrámy.
Pochoduj dál.
On and on, like we're living on a broken record.
Hope is strong, but misery's a little quicker.
Sit, and we wait, and we drown there.
Thinking, "Why bother playing when it's unfair?"
Dál a dál, jako kdybychom žili v zaseklé disketě,
Naděje je silná, ovšem trápení bývá rychlejší.
Sedíme, vyčkáváme a utápíme se.
Přemýšlejíce "Nač hrát hru, která není fér"?
They say life's a waste,
I say they lack belief.
They tell me luck will travel,
I tell 'em that's why I've got feet.
Left, right, left, right,
Moving along to the pulse of a heartbeat.
Říkají, že život nemá smysl,
já říkám, že jim schází víra.
Říkají, že štěstí cestuje,
já jim říkám, že od toho mám nohy.
Levá, pravá, levá, pravá,
Postupuji kupředu v rytmu tlukotu svého srdce.
This could be the last chance you have to fly.
Do you like the ground? Want it to pass you by?
Man, you had it all when you were just kid.
Do you even remember who you were back then?
Tohle by mohla být tvá poslední šance vzlétnout.
Je ti dobře dole na zemi? Chceš, aby tě to minulo?
Chlape, když jsi byl ještě dítě, měl jsi vše.
Pamatuješ si vůbec, kým jsi tenkrát byl?
What do you want in life?
Will you be twice as strong?
What would you sacrifice? What are you waiting on?
Don't stop, march on.
Co očekáváš od života?
Budeš dvakrát tak silný?
Co bys obětoval? Na co ještě čekáš?
Nezastavuj, pochoduj.
I'll carry you home.
No, you're not alone.
Keep marching on,
This is worth fighting for,
You know we've all got battle scars.
Odnesu tě domů.
Ne, nejsi sám.
Pochoduj dál,
za tohle má cenu bojovat,
vždyť víš, že každý z nás má bitevní šrámy.
You've had enough,
But just don't give up.
Stick to your guns,
You are worth fighting for.
You know we've all got battle scars.
Keep marching on.
Máš toho už dost,
ale ani přesto se nevzdávej.
Drž se svých zásad,
za tebe má cenu bojovat.
Vždyť víš, že každý z nás má bitevní šrámy.
Pochoduj dál.
Oh-ohhhh-oh-ohhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh-ohhhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh-ohhhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh-ohhhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh
Oh-ohhhh-oh-ohhhh-ohhhhh
Keep marching on. Pochoduj dál.

Text přidala Cassidy52

Text opravil Fr_Michael

Video přidala Cassidy52

Překlad přidala Cassidy52

Překlad opravil Fr_Michael

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Battle Scars

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.