Playlisty Kecárna
Reklama

Tight Rope (Live at INFEST IN-Studio, 2020) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

My words are weapons
In which I murder you with.
Please don't be scared.
Please do not turn your head.
We are the future, the 21st century dyslexic, Glue-sniffing, cyber sluts.
With Homicidal Minds and hand-guns.
We are insane.
Nothing will change.
We are in-sane.
Nothing will ch-a-a-nge
Má slova jsou zbraně
Kterými tě zavraždím
Prosím, neboj se
Prosím, neotáčej hlavu
Jsme budoucnost, dyslektik 21. století, cyber-děvky, čichání lepidla
S vražednými myšlenkami a ručními zbraněmi
Jsme šílení
Nic se nezmění
Jsme šílení
Nic se nezmění
There is a thin line between what is good and what is evil,
And, I will tip-toe down that line but I will feel unstable,
My life is a circus and I am trippin' down that Tightrope,
Well there is nothin' to save me now,
So I will not look down
Je tu tenká linie mezi dobrým a zlým
A budu chodit po špičkách dolů po linii, ale budu se cítit nestabilně
Můj život je cirkus a já klopýtám dolů po laně
No, nic mě tu nezachrání
Takže se nepodívám dolů
And again, and again, and again, and it happens again.
and again, and aga-ain.
There's no beginning. There is no end.
There is only change.
Progression backwards, is this where we are heading?
Take back your soul, Forget your emptyness
A znovu a znovu a znovu a znovu se to děje, znovu
A znovu a znovu
Není tu začátek, není tu konec
Je tu jen změna
Postup dozadu, je to to, kam směřujeme?
Vezmi si zpět svou duši, zapomeň na prázdnotu
There is a thin line between what is good and what is evil,
And, I will tip-toe down that line but I will feel unstable.
My life is a circus and I am trippin' down the Tightrope.
Well there is nothin' to save me now,
I'm falling to the ground
Je tu tenká linie mezi dobrým a zlým
A budu chodit po špičkách dolů po linii, ale budu se cítit nestabilně
Můj život je cirkus a já klopýtám dolů po laně
No, nic mě tu nezachrání
Padám na zem
Falling to the ground,
down to the ground,
Padám na zem
Na zem
I speak of maddness, My heart and soul,
I cry for people who ain't got control.
Let's take our sanity, Let's take compassion,
And be responsible for every action
Mluvím o šílenství, mém srdci a duši
Pláču za liči, kteří se neovládají
Vezměme si náš zdravý rozum, vezměme si soucit
A buďme zodpovědní za každou akci
Hell no, No How
No way, No way, No way, No how
No way, No how
Peklo ne, ne jak
Není jak, není jak, není jak, není jak
Není jak, není jak
There is a thin line between what is good and what is evil,
And, I will tip-toe down that line but I will feel unstable,
My life is a circus and I am trippin' down that Tightrope,
Well there is nothin' to save me now,
So I will not look down
Je tu tenká linie mezi dobrým a zlým
A budu chodit po špičkách dolů po linii, ale budu se cítit nestabilně
Můj život je cirkus a já klopýtám dolů po laně
No, nic mě tu nezachrání
Takže se nepodívám dolů
There is a thin line between what is good and what is evil,
And, I will tip-toe down that line but I will feel unstable.
My life is a circus and I am trippin' down the Tightrope.
Well there is nothin' to save me now,
I'm falling to the ground
Je tu tenká linie mezi dobrým a zlým
A budu chodit po špičkách dolů po linii, ale budu se cítit nestabilně
Můj život je cirkus a já klopýtám dolů po laně
No, nic mě tu nezachrání
Padám k zemi
Down to the ground
All the way down
(Hidden in the dirt)
K zemi
Celou dobu
(Skrytý špínou)

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

20/20

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.