Kecárna Playlisty
Reklama

Not That Beautiful - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I pray, you’re the best and I run from the past
I pick up the bones to find I’m alone
It’s wearing me out in the way that my seems
Killed the faith that I had so it’s time I begin
Modlím se, jsi nejlepší a běžím od minulosti
Zvedám kosti abych zjistil, že jsem sám
Vynáší mě to způsobem jakým se zdá, že byla
Zabita víra, co jsem měl, takže je čas začít
Back to this darkness to see how it feels
I was the one with the dark you could heal
Now that it’s over it’s time to move on
‘Cause I was the righteous and you were the wrong
Zpět do téhle temnoty vidět, jaké to je
Byl jsem jediný s temnotou, koho jsi mohla vyléčit
Teď když je konec je čas postoupit dál
Protože jsem spravedlivý a ty ses mýlila
Every time I try to run
And hide I feel you haunting me
Pokaždé, když se snažím utéct
A schovat, cítím tě, jak mě lovíš
I’m addicted to the games that you play
You make me feel so pitiful
Like you’re so beautiful
Your heart is beating me to death every day
But I am not that pitiful
You’re not that beautiful
Jsem závislý na hrách co hraješ
Kvůli tobě se cítím tak uboze
Stejně tak jako ty krásně
Tvé srdce mě ubíjí k smrti každý den
Ale nejsem tak ubohý
A ty nejsi tak krásná
I slide from the side just to feel I’m alive
I bury the truth ‘cause I know it’s a lie
I never said all the things that you say
‘Cause you were the master and I was a slave
Kloužu ze strany na stranu jen abych cítil, že žiju
Pohřbívám pravdu, protože vím že je to lež
Nikdy jsem neřekl všechno jako ty
Protože ty jsi byla pán a já byl otrok
If I could find me a truck to forget you
I’d only take some day that I met you
Kill every time and it’s time to move on
‘Cause I am the righteous and you were the wrong
Kdybych si mohl najít trik, abych na tebe zapomněl
Přidal bych jen nějaký den, když jsem tě potkal
Zabil každý čas a je čas se posunout dál
Protože jsem byl spravedlivý a ty ses mýlila
Every time I try to run
And hide I feel you haunting me
Pokaždé, když se snažím utéct
A schovat, cítím tě, jak mě lovíš
I’m addicted to the games that you play
You make me feel so pitiful
Like you’re so beautiful
Your heart is beating me to death every day
But I am not that pitiful
You’re not that beautiful
Jsem závislý na hrách co hraješ
Kvůli tobě se cítím tak uboze
Stejně tak jako ty krásně
Tvé srdce mě ubíjí k smrti každý den
Ale nejsem tak ubohý
A ty nejsi tak krásná
I’m not that pitiful
You’re not so beautiful
Nejsem tak ubohý
A ty nejsi tak krásná
Every time I look at your eyes
I see a demon in disguise
You fucking make me sick, you are the one that I despise
You take me, you break me, you feed me lies
And only to gain in return was my demise
So maybe I’m just crazy for believing this shit
But goddamn I can’t believe I’m fucking dealing with this
It’s like a nightmare and I can’t wake up
I just can’t wake up
Pokaždé, když se ti podívám do očí
Vidím démona v masce
Je mi z tebe kurva špatně, jsi jediná, kým opovrhuji
Bereš si mě, zlomíš mě, krmíš mě lžemi
A jen získat bylo nakonec mou zkázou
Tak jsem možná blázen kvůli víře v tuhle sračku
Ale zatraceně nemůžu uvěřit, že jednám s tímhle
Je to jako noční můra a já se nemůžu vzbudit
Prostě se nemůžu vzbudit
I’m addicted to the games that you play
You make me feel so pitiful
Like you’re so beautiful
Your heart is beating me to death every day
But I am not that pitiful
You’re not that beautiful
Jsem závislý na hrách co hraješ
Kvůli tobě se cítím tak uboze
Stejně tak jako ty krásně
Tvé srdce mě ubíjí k smrti každý den
Ale nejsem tak ubohý
A ty nejsi tak krásná
I’m not that pitiful
You’re not so beautiful
Nejsem tak ubohý
Nejsi tak krásná

Text přidal c.WO.k

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidala Hades

Překlad opravil DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Connection

Reklama

Papa Roach texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.