Playlisty Kecárna
Reklama

Legacy (Live at INFEST IN-Studio, 2020) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Dead president, fuck the president
Mansons strive for power
While I work to save my residence
He owns you even though he never told you
Mark of the beast on your hands
Now he owns you
Thrown down to the bottom level
Ruled by the fist
And the fist is the devil
I metamorphosis, make myself level
Mrtvý prezident, seru na prezidenta
Manson usiluje o moc
Zatímco pracuji na záchraně svého bydliště
Má tě, i když si myslíš, že ti to nikdy neřekl
Značka šelmy na tvých rukách
Teď tě má
Shozený na spodní úroveň
Ovládaný pěstí
A pěst je ďábel
Měním se, tvořím vlastní úroveň
We are the future
We are right now
Jsme budoucnost
Jsme právě teď
Right now, I'm taking a stab at the sic, sic, sic
I know what evil is and evil could suck my dick
Like Sam Hain and the God ain't no joke
Better watch your neck
'Cause you might get choked
Právě teď, bodám ty nemocné, nemocné, nemocné
Vím, co je zlé a zlo mi ho mohlo vykouřit
Jako Sam Hain a Bůh není žádný vtip
Radši si dávej pozor
Protože můžeš být zadusen
We are the future
We are right now
Fuck the futrue
Jsme budoucnost
Jsme právě teď
Ser na budoucnost
You sink we swim
We rise you fall
We meet our fate together
I was here from the start
And I'll be here in the end
In the end
Topíš se, my plaveme
Zvedáme se, ty padáš
Potkejme společně náš osud
Byl jsem tu od začátku
A budu tu až do konce
Do konce
I'm dodging arrows from the dark side every day
And I'm a main target 'cause of what I say
If I nearly always go against the grain
and crushing everything before it takes your brain
Thrown down to the bottom level
Ruled by the fist
And the fist is the devil
I metamorphosis, make myself level
Uhýbám se šípům z temné strany každého dne
A jsem hlavní cíl, pro to co říkám
Kdybych téměř vždy šel proti srsti
A drtil všechno, než se ti to dostane do mozku
Shozený na spodní úroveň
Ovládaný pěstí
A pěst je ďábel
Měním se, tvořím vlastní úroveň
Yeah C'mon
Yeah C'mon
Yeah, no tak
Yeah, no tak
We are the future
We are right now
Fuck the futrue
Jsme budoucnost
Jsme právě teď
Ser na budoucnost
You sink we swim
We rise you fall
We meet our fate together
I was here from the start
And I'll be here in the end
In the end
Topíš se, my plaveme
Zvedáme se, ty padáš
Potkejme společně náš osud
Byl jsem tu od začátku
A budu tu až do konce
Do konce
Legacy
Legacy
Legacy
Legacy
Dědictví
Dědictví
Dědictví
Dědictví
I was here from the start
And I'll be here in the end
In the end
Byl jsem tu od začátku
A budu tu až do konce
Do konce
Legacy
Legacy
Legacy
Legacy
Dědictví
Dědictví
Dědictví
Dědictví

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

20/20

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.