Playlisty Kecárna
Reklama

Infest (Live at INFEST IN-Studio, 2020) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

My name's Coby Dick
Mr. Dick if you're nasty
rock a mic with a voice that's raspy
'cause I'm poestic in my operations
My god given talend it to rock all the nations
Moje jméno je Coby Dick
Pan Dick jestli jsi ošklivá
Pohni s mikrofonem chraplavým hlasem
Protože jsem básnický ve svých operacích
Můj Bůh dal talent pro rock všem národům
were goin to infest Zamořujeme
Infest the theory of my first manifesto
Push ya wig back with my lyrical pistol
Blow now papa roach is on your mental
Banging like your head piece
it's just that simple
cock back and unleash with my physical
wrap you in my thoughts
and become indivisible
centrufugal forces indivisuals into my mind
as we rock into ritual
Zamořující teorie mého prvního manifestu
Začni parukou s mojí lyrikou pistolí
Foukni teď Papa Roach na svou duši
Bouchání jako tvoje hlava
Je tak jednoduché
Kohout zpět a uvolni mou fyziku
Zabalím tě do svých myšlenek
A stanu se neviditelným
Odstředivé síly individualismu tvé mysli
Jak houpeme rituálem
You better do just what I say
and if you don't then you will pay
INFEST!
Radši udělej jen to, co říkám
A jestli to neudělám budeš platit
ZAMOŘENÍ!
We're going to infest
We're getting in your head
What is wrong with the world today
The goverment, media, all your family
You better do just what I say
Zamořujeme
Dostáváme se do tvé hlavy
Co je dneska se světem špatně?
Vláda, média, celá tvá rodina
Radši udělej jen to, co říkám
now that I got your attention
did I forget to mention
all the heads we be infesting
hope y'all people learn your lessons
'cause the game of life is crazy
got all the people guessin'
what is wrong with the world today
the goverment, media or your family
would you cry if I died today
I think it be better if you did not say
Teď, když jsem získal tvou pozornost
Zapomněl jsem zmínit
Všechny hlavy napadneme
Doufejte, že vy všichni lidi se naučíte svou lekci
Protože hra života je šílená
Ať všichni lidi hádej
Co je špatně s dnešním světem
Vláda, média nebo tvá rodina
Plakal bys kdybych dneska zemřel?
Myslím, že bude lepší, když nic neřekneš
You better do just what I say
and if you don't then you will pay
INFEST!
Radši udělej jen to, co říkám
A jestli to neudělám budeš platit
ZAMOŘENÍ!
We're going to infest
We're getting in your head
What is wrong with the world today
The goverment, media, all your family
Zamořujeme
Dostáváme se do tvé hlavy
Co je dneska se světem špatně?
Vláda, média, celá tvá rodina
We will infest die like the rest Budeme zamořovat jako zbytek
First they shackly your feet
then they stand you in a line
then they beat you like meat
then they grab you by your mind
Nejdřív svazují tvé nohy
Pak stojíš v řadě
Pak tě porážejí jako maso
Pak berou tvou mysl
we will infest die like the rest
people are the problem today
Budeme zamořovat jako zbytek
Lidé jsou dnešním problémem
We're going to infest
We're getting in your head
What is wrong with the world today
The goverment, media, all your family
Zamořujeme
Dostáváme se do tvé hlavy
Co je dneska se světem špatně?
Vláda, média, celá tvá rodina

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

20/20

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.