Playlisty Kecárna
Reklama

Face Everything And Rise (Live Acoustic) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Face everything and rise
Face everything and rise
Čel všemu a povstaň
Čel všemu a povstaň
The streets crawl with a deadly omen
Outside I see a world that's broken
I can't breathe, my heart is choking
I need a cure for this life I've chosen
Ulice se plazí se smrtelným znamením
Venku vidím svět, který je zlomený
Nemůžu dýchat, moje srdce se dusí
Potřebuju lék pro tenhle život, který jsem si vybral
My pain is a blessing in disguise
I feel it cutting and its cutting like a knife
My pain, my pain is a blessing in disguise
I feel it cutting and it's cutting like a knife
Má bolest je požehnání v přestrojení
Cítím, jak řeže a řeže jako nůž
Má bolest, má bolest je požehnání v přestrojení
Cítím, jak řeže a řeže jako nůž
I will face everything and rise
Never gonna quit until I die
Angels keep falling from the sky
I take the broken wings and learn to fly
I will face everything and rise
Budu čelit všemu a povstanu
Neodejdu, až dokud nezemřu
Andělé dál padají z nebe
Zvedám svá zlomená křídla a učím se létat
Budu čelit všemu a povstanu
The earth shakes and the city's burning
Blood fills like the tide is turning
Life hurts and there's no warning
Lightning strikes, my heart is storming
Země se třese a město hoří
Krev se zvedá a ustupuje jako příliv a odliv
Život bolí a není tu varovný signál
Blesk dopadá, mé srdce se bouří
The rain is a blessing in disguise
The flood's coming and it's drowning all the lies
The rain, the rain is a blessing in disguise
The flood's coming and it's drowning all the lies
Déšť je požehnání v přestrojení
Povodeň se blíží a utápí všechny lži
Déšť, déšť je požehnání v přestrojení
Povodeň se blíží a utápí všechny lži
I will face everything and rise
Never gonna quit until I die
Angels keep falling from the sky
I take the broken wings and learn to fly
I will face everything and rise
Budu čelit všemu a povstanu
Neodejdu, až dokud nezemřu
Andělé dál padají z nebe
Zvedám svá zlomená křídla a učím se létat
Budu čelit všemu a povstanu
Running in the fire, I'll never be the same
I come alive when I am burning in the flames
I'm under fire when I'm burning wide awake
My life feels empty
When I am walking through the flames
When I am walking through the flames
When I am walking through the flames
Běžíce v ohni, už nikdy nebudu stejný
Ožívám, zatímco hořím v plamenech
Jsem pod palbou, zatímco hořím zaživa
Můj život působí prázdně
Jak kráčím skrze plameny
Jak kráčím skrze plameny
Jak kráčím skrze plameny
I will face everything and rise
Never gonna quit until I die
Angels keep falling from the sky
I take the broken wings and learn to fly
I will face everything and rise
Budu čelit všemu a povstanu
Neodejdu, až dokud nezemřu
Andělé dál padají z nebe
Zvedám svá zlomená křídla a učím se létat
Budu čelit všemu a povstanu
Face everything and rise
Face everything and rise
Čel všemu a povstaň
Čel všemu a povstaň

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Greatest Hits Vol.2 - The Better Noise Years

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.