Playlisty Kecárna
Reklama

Blood Brothers (Live at INFEST IN-Studio, 202.. - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Watch your back because the next man is coming
And you don't know if the next man is dumbin'
Survival of the fittest what it is
I got yo back,you got my back and that's the biz
Blood is rushing through my veins
I got the power channel the energy
And with my strength I will devour
Sickening thoughts is running through my head
That's when I realize I'm glad I´m not dead
Dávej si pozor, protože jsem další muž, co přichází
A nevíš, zda jsem další hloupý muž
Přežití nejsilnějších, jaké to je
Chráním ti záda, ty chráníš moje a to je business
Krev proutí mýma žilama
Dostal jsem energetický kanál energii
A se svou silou pohltím
Hlavou mi projíždějí nemocné myšlenky
To si poté uvědomuji, že jsem rád, že nejsem mrtvej
Corruption and abuse, the salesman of our blood
For the public´s craving, existence in the dark
Korupce a zneužívání, prodavač naší krve
Pro touhu veřejnosti existovat ve tmě
It´s in our nature to destroy ourselves
It´s in our nature to kill ourselves
It´s in our nature to kill each other
It´s in our nature to kill, kill, kill
V naší přirozenosti je zničit se
V naší přirozenosti je zabít se
Je v naší přirozenosti se navzájem zabíjet
V naší přirozenosti je zabíjet, zabíjet, zabíjet
It was a dream and then hit me, reality struck
And now my life is all shifty and it all moves fast
Close to the buck 50 and we all stand strong
In respect to the family in times of insanity
And through words of profanity
I describe our dysfunctional family
Blood Brothers keep it real to the end
Deeper than the flux you think, not a trend
Byl to sen a pak mě zasáhla, realita zasáhla
A teď je můj život svižný a všechno se hýbe rychle
Blízko 50 babek a všichni stojíme silně
A skrze vulgární výrazy
Popisuji naši nefunkční rodinu
Pokrevní bratři to udržují skutečné až do konce
Hlubší než tok, který si myslíš, není trend
Corruption and abuse, the salesman of our blood
For the public's craving, existence in the dark
Korupce a zneužívání, prodavač naší krve
Pro touhu veřejnosti existovat ve tmě
It´s in our nature to destroy ourselves
It´s in our nature to kill ourselves
It´s in our nature to kill each other
It´s in our nature to kill, kill, kill
V naší přirozenosti je zničit se
V naší přirozenosti je zabít se
Je v naší přirozenosti se navzájem zabíjet
V naší přirozenosti je zabíjet, zabíjet, zabíjet
Again and aga-a-ain... Znovu a znovu ...
*Corruption and abuse, the salesman of our blood
For the public´s craving, existence in the dark

Korupce a zneužívání, prodavač naší krve
Pro touhu veřejnosti existovat ve tmě
*end kill, kill, kill Ukonči zabíjení, zabíjení, zabíjení
It´s in our nature to destroy ourselves
It´s in our nature to kill ourselves
It´s in our nature to kill each other
It´s in our nature to kill
V naší přirozenosti je zničit se
V naší přirozenosti je zabít se
Je v naší přirozenosti se navzájem zabíjet
V naší přirozenosti je zabíjet, zabíjet, zabíjet

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

20/20

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.