Kecárna Playlisty
Reklama

Skid Row - text, překlad

playlist Playlist
Alarm goes off at seven
And you start uptown
You put in your eight hours
For the powers that have always been
Till it's five P.M
Budík dozvoní v sedm
A ty začneš v Uptownu
Dáš svých osm hodin
Do pravomocí, které jsi vždy měl
Do pěti odpoledne
Then You go Pak jdi
Downtown
Where the folks are broke
You go Downtown
Where your life's a joke
You go Downtown
When you buy your token, you go
Home to Skid Row
Downtown
Kde jsou lidé zlomení
Jdi do Downtownu
Kde je tvůj život vtip
Jdi do Downtownu
Až si koupíš žeton, jdi
Do Skid Row
(Home to Skid Row) (Do Skid Row)
Yes, you go Ano, jdi
Downtown
Where the cabs don't stop
Downtown
Where the food is slop
Downtown
Where the hop-heads flop in the snow
Down on Skid Row
Downtown
Kde taxíky nestaví
Dowtown
Kde je jídlo odpad
Downtown
Kde jsou hop-heads flop ve sněhu
Dolu po Skid Row
Oh, Uptown you cater to a million jerks
Uptown you're messengers and mailroom clerks
Eating all your lunches at the hot dog carts
The bosses take your money
And they break your hearts
Oh, Uptown, kde si můžeš obstarat milion blbců
Uptown, jste poslové a úředníci
Snězte všechny svoje obědy ve stankách na hot dog
Šéfové vezmou všechny vaše peníze
A poté vám zlomí srdce
Uptown you cater to a million whores
You disinfect terrazzo on their bathroom floors
The jobs are really menial you make no bread
And then at five-o'clock you head...
...by subway
Uptown, kde si můžeš obstarat milion šlapek
Vydezinfikuj si terrazzo na koupelnových podlahách
Práce jsou sluhy, nevyděláš si ani na chleba
A pak v pět míříš...
...metrem do
Downtown Downtownu
Where the guys are drips kde jsou chlapy moulové
Downtown Downtown
Where they rip your slips Kde ti natrhnou prdel
Downtown Downtown
Where relationships are no go
Down on Skid Row
Kde se vztahy rozpadají
Dolu po Skid Row
Down on Skid Row Dolu po Skid Row
Down on Skid Row Dolu po Skid Row
Down on Skid Row Dolu po Skid Row
Down on Skid Dolu po Skid
Down on Skid Row
Down on Skid Row!
Dolu po Skid Row
Dolu po Skid Row!
Poor, all my life I've always been poor
I keep askin' God what I'm for
And he tells me, "Gee, I'm not sure"
"Sweep that floor, kid!"
Oh! I started life as an orphan,
A child of the street, down here on Skid Row!
He took me in, gave me shelter
A bed, crust of bread and a job
He treats me like dirt, calls me a slob,
Which I am...
So I live
Chudý, po celý svůj život jsem byl chudý
Pořád se ptám Boha, co jsem
A on mi říká, "Gee, nejsem si jistý"
"Zameť tu podlahu, dítě!"
Oh! Začínal jsem život jako sirotek,
Dítě ulice, tady dole na Skid Row!
On si mě vzal, poskytl mi úkryt
Postel, krajíc chleba a práci
Zacházel se mnou jako bych byl špína, nazývá mě flákač,
Kterým jsem...
Takže žiji v
Downtown Downtownu
That's your home address, you live To je tvoje adresa, žiješ v
Downtown Downtownu
When your life's a mess, you live Když je tvůj život nepořádek, žiješ v
Downtown Downtownu
Where depression's just status quo Kde je deprese status quo
Down on Skid Row Dolu po Skid Row
Someone show me a way to get outta here
'Cause I constantly pray I'll get outta here
Please won't somebody say I'll get outta here
Someone gimmie my shot, or I'll rot here!
Někdo mi ukáže cestu s toho ven
Protože se stále modlím za to, abych se odsud dostal
Prosím ať někdo neříká, že se odsud dostanu
Někdo mi dějte šanci, nebo tady shniji!
(Downtown)
(There's no rules for us)
Show me how and I will, I'll get outta here
(Downtown)
('Cause it's dangerous)
I'll start climbin' up hill and get outta here
(Downtown)
(Where there rainbow just doesn't show)
Someone tell me I still could get outta here
Someone tell lady luck that I'm stuck here!
(Downtown)
(Pro nás neexistují pravidla)
Ukaž mi jak a já to udělám, dostanu se odsud
(Downtown)
(Protože je to nebezpečné)
Vylezu na kopec a dostanu se z toho
(Downtown)
(Tam kde se duha neukáže)
Někdo mi řekl, že se odsud můžu dostat
Někdo řekl štěstěně, že jsem tady uvízl!
Gee it sure
Would be swell to get outta here
Bid the gutter farewell and get outta here
I'd move heaven and hell to get outta Skid
I'd do I don't know what to get outta Skid
Gee si je jistý
Že by bylo prima, kdybychom se odsud dostali
Nabídka přístřeší na rozloučenou a dostat se odsud
Chtěl bych pohnout nebem a peklem a dostat se ze Skid
Budu dělat, že nevím, jak se dostat ze Skid
(Downtown) (Downtown)
But a hell of a lot to get outta Skid Ale sakra se dostat ze Skid
(Downtown) (Downtown)
People tell me there's not a way outta Skid Lidé mi říkají, že není cesta ze Skid
(Downtown) (Downtown)
But believe me I gotta get outta Skid Ale věř mi, že se dostanu ze Skid
Row! Row!

Text přidala Innie

Text opravil Maty48

Video přidala Innie

Překlad přidal Maty48

Překlad opravil Maty48

Je zde něco špatně?
Reklama

Covers

Reklama

Panic! At The Disco texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.