Kecárna Playlisty
Reklama

Round Here - text, překlad

playlist Playlist
Step out the front door like a ghost
Into the fog where no one notices
The contrast of white on white
And in between the moon and you
The angels get a better view
Of the crumbling difference between wrong and right
I walk in the air between the rain
Through myself and back again
Where? I don't know
Maria says she's dying
Through the door I hear her crying
[Why?] I don't know
Vykroč ze dveří jako duch
Do mlhy, kde si tě nikdo nevšimne
Kontrast bílé na bílém
A mezi měsícem a tebou
Andělé mají lepší výhled
Z rozpadajícího se rozdílu mezi špatným a dobrým
Chodím po vzduchu mezi deštěm
Skrz sebe a zpátky
Kam? Nevím
Maria říká, že umírá
Dveřmi ji slyším plakat
(Proč?) Nevím
Round here we always stand up straight
Round here something radiates
Kolem vždy stojíme zpříma
Kolem tu vždy něco vyřazuje
Well, Maria came from Nashville
With a suitcase in her hand
She said she'd like to meet a boy who looks like Elvis
She walks along the edge of
Where the ocean meets the land
It's like she's walking on a wire in the circus
She parks her car outside of my house
Takes her clothes off
Says she's close to understanding Jesus
But she knows she's more
Than just a little misunderstood
She has trouble acting normal when she's nervous
No, Maria přišla z Nashville
S kufrem v ruce
Řekla, že by ráda potkala kluka, který vypadá jako Elvis
Kráčí kolem hranice
Kde oceán středává pevninu
Je to jako by chodila po laně v cirkusu
Parkuje své auto před mým domem
Svléká se
Říká, že je blízko pochopení Ježíše
Ale ví, že je víc
Než jen trošku nepochopená
Má problém chovat se normálně, když je nervózní
Round here we're carving out our names
Round here we all look the same
Round here we talk just like lions
But we sacrifice like lambs
Round here she's slipping through my hands
Kolem si vybojováváme svá jména
Kolem vypadáme všichni stejně
Kolem mluvíme jako lvi
Ale jsme obětí jako beránci
Kolem mi proklouzává mezi prsty
Ohhh....
Sleeping children better run like the wind
Out of the lightning dream
Mama's little baby better get herself in
Out of the lightning
Ohhh...
Spící děti raději beží jako vítr
Z bleskového snu
Mámino miminko se radši dostane
Mimo bleskový sen
She says It's only in my head
She says Shhh, I know it's only in my head
She said Did you think that you were dreaming?
I said "No"
Did you think that you were dreaming?
I said "No"
Did you think that you were dreaming?
I said "Sometimes I don't know."
Říká, že je to jen v mé hlavě
Říká ššš, vím, že je to jen v mé hlavě
Řekla, myslel sis, že jsi snil?
Řekl jsem "Ne"
Myslel sis, že jsi snil?
Řekl jsem "Ne"
Myslel sis, že jsi snil?
Řekl jsem "Někdy nevím"
There's a girl on the car out in the parking lot
And she says come on
Ya know come on, just take a shot
And she says
Can't you see me
Can't you see me
Can't you see my walls are tumbling down?
Can't you see my walls are crumbling down?
Can't you see my sun stop spinning around?
Can't you see the sky turn black and brown?
Can't you see the moon is flashing round?
Can't you see me?
Can't you see me?
Can't you see me..?
No
Je tu holka v autě na parkovišti
A říká, pojď
Vím, pojď, jen vystřel
A říká
Nemůžeš mě vidět
Nemůžeš mě vidět
Nemůžeš vidět mé zdi hroutit se?
Nemůžeš vidět mé zdi rozpadat se?
Nemůžeš vidět mé slunce, které se přestalo točit?
Nemůžeš vidět, že se mé nebe stalo černým a hnědým?
Nemůžeš vidět můj měsíc blikající kolem?
Nemůžeš mě vidět?
Nemůžeš mě vidět?
Nemůžeš mě vidět...?
Ne
Said there's a girl on the car out in the parking lot
She says, why don't you take a shot?
Can't you see my walls are crumbling?
Then she looks up at the building
She says I thinking of jumping
She says she's tired of life
She must be tired of something
Řeklo se, že je tu holka v autě na parkovišti
Říká, proč nevystřelíš?
Nevidíš, jak se mé zdi rozpadají?
Pak vzhlédla k budově
Říká, že přemýšlí o skákání
Říká, že je znavená životem
Musí být něčím unavená
Round here she's always on my mind
Round here, hey man, we got lots of time
Round here we're never sent to bed early
And nobody makes us wait
Round here we stay up very, very, very, very late
I can't see nothing
Nothing round here
So you catch if I'm falling
Catch me if I'm falling
Catch me cause I'm falling down on you
I said I'm under the gun round here
Man I said I'm under the gun round here
And I can't see nothing
Nothing round here...
Kolem je vždy v mé mysli
Kolem, hey chlape, máme hodně času
Kolem jsme nikdy nebyli poslání brzy do postele
A nikdo nás nenutí čekat
Kolem zůstáváme vzhůru dlouho, dlouho, dlouho
Nic nevidím
Nic není kolem
Takže můžeš chytat, když padám
Chyť mě, když padám
Chyť mě, protože padám dolů na tebe
Řekl jsem, že jsem pod palbou
Chlape, řekl jsem, že jsem pod palbou
A nic nevidím
Nic není kolem...

Text přidala Sharkynka

Text opravil DevilDan

Video přidala Sharkynka

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Covers

Reklama

Panic! At The Disco texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.