Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Heaven knows that I'm born too late
For these ghosts that I chase
With these dreams, I inflate, painted skies in my brain
Every day, I'm Carl Sagan in space
To escape this old world, this old world
Nebe ví, že jsem se narodil příliš pozdě
Pro tyhle duchy, které chytám
S těmito sny, v mém mozku každým dnem nafouknu barvené nebe
Každý den jsem Carl Sagan ve vesmíru
Abych utekl z tohohle starého světa, starého světa
Some days I lie wide awake 'til the sun hits my face
And I fade, elevate from the Earth
Far away to a place where I'm free from the weight
This whole world
This whole world
Někdy bdím dokud slunce nezasáhne mou tvář
A mizím, povznáším se ze Země
Daleko, na místo, kde jsem bez váhy
Tohoto celého světa, celého světa
I don't trust anything
Or anyone, below the sun
I don't feel anything
At all
Nevěřím ničemu
Nebo nikomu pod sluncem
Necítím nic
Zhola nic
I'm king of the clouds, of the clouds
I get lifted, I get lifted
King of the clouds, of the clouds
I get lifted, I get lifted
Jsem král oblaků, oblaků
Vznáším se, vznáším se
Král oblaků, oblaků
Vznáším se, vznáším se
Some only live to die, I'm alive to fly higher
Than angels in outfields inside of my mind
I'm ascendin' these ladders, I'm climbin', say goodbye
This old world, this old world
Někteří žijí jen proto, aby zemřeli, já žiju abych letěl výš
Než andělé na krajnicích uvnitř mé mysli
Stoupám po těchto žebřících, šplhám, řekni sbohem
Tomuto starému světu, starému světu
And when I fall to rise with stardust in my eyes
In the backbone of night, I'm combustible
Dust in the fire when I can't sleep, awake I'm too tired
This whole world, this whole world
A když padám, vstávám s hvězdným prachem ve svých očích
V páteři noci, jsem hořlavý
Prach v ohni když nemůžu usnout, jsem tak unaven
Tento celý svět, celý světa
I don't trust anything
Or anyone, below the sun
I don't feel anything
At all
Nevěřím ničemu
Nebo nikomu pod sluncem
Necítím nic
Zhola nic
I'm king of the clouds, of the clouds
I get lifted, I get lifted
King of the clouds, of the clouds
I get lifted, I get lifted
Imagination, take me somewhere I don't know
I'm lost but I better find it alone
King of the clouds, of the clouds
I get lifted, I get lifted
Jsem král oblaků, oblaků
Vznáším se, vznáším se
Král oblaků, oblaků
Vznáším se, vznáším se
Představivosti, vem mě někam, kde to neznám
Jsem ztracený, ale radši na to přijdu sám
Jsem král oblaků, oblaků
Vznáším se, vznáším se
I keep searching
Oh, I keep searching
I keep searching
Já stále hledám
Oh, stále hledám
Já stále hledám

Text přidala cheesewhiz

Text opravila aatt_

Video přidala cheesewhiz

Překlad přidala MekaBlue

Překlad opravila aatt_

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Pray For The Wicked (Deluxe Edition)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.