Playlisty Akce
Reklama

Golden Days - text, překlad

playlist Playlist
I found a pile of Polaroids
In the crates of a record shop
They were sexy, sexy looking back
From a night that time forgot
Našel jsem hromádku polaroidů
V přepravce z obchodu s nahrávkami
Byly sexy, sexy jak se dívám zpět
Z noci, kterou zapomněl čas
Boy he was something debonair in 1979
And she had Farrah Fawcett hair
Carafes of blood red wine
Kluk byl něco sympatickýho v roce 1979
A ona měla vlasy jako Farrah Fawcett
Karafy krvavě rudého vína
In the summertime, in the summertime V čase léta, v tom čase léta
Oh don't you wonder when the light begins to fade?
And the clock just makes the colors turn to grey
Forever younger growing older just the same
All the memories that we make will never change
We'll stay drunk, we'll stay tan, let the love remain
And I swear that I'll always paint you
Oh nežasneš, když světlo začne blednout?
A hodiny jen promění všechny barvy v šedou,
Navždy mladší stejně stárnou
A všechny vzpomínky, které si vytvoříme, se nikdy nezmění
Zůstaneme opilí, zůstaneme opálení, nech lásku zůstat
A já slibuji, že tě vždycky zbarvím
Golden days, golden days
Golden days, golden days
Zlaté časy, zlaté časy
Zlaté časy, zlaté časy
I bet they met some diplomats on Bianca Jagger's new yacht
With their caviar and dead cigars
The air was sauna hot
I bet they never even thought about
The glitter dancing on the skin
The decades might've washed it out
As the flashes popped like pins
Vsadím se, že potkali nějaké diplomaty na jachtě Bianca Jaggera
S jejich kaviárem a vyhaslými cigaretami
Vzduch byl horký jako v sauně
Vsadím se, že nikdy ani nemyslely
Na lesk tančící na kůži
Ty desetiletí to možná všechno smazali
Jak blesky cvakli jako špendlíky
In the summertime, in the summertime V čase léta, v tom čase léta
Oh don't you wonder when the light begins to fade?
And the clock just makes the colors turn to grey
Forever younger growing older just the same
All the memories that we make will never change
We'll stay drunk, we'll stay tan, let the love remain
And I swear that I'll always paint you
Oh nežasneš, když světlo začne blednout?
A hodiny jen promění všechny barvy v šedou,
Navždy mladší stejně stárnou
A všechny vzpomínky, které si vytvoříme, se nikdy nezmění
Zůstaneme opilí, zůstaneme opálení, nech lásku zůstat
A já slibuji, že tě vždycky zbarvím
Golden days, golden days
Golden days, golden days
Zlaté časy, zlaté časy
Zlaté časy, zlaté časy
Time can never break your heart
But It'll take the pain away
Right now our future's certain
I won't let it fade away
Čas ti nikdy nezlomí srdce
Ale zbaví bolesti
Teď je naše budoucnost jasná
A já ji nenechám vyblednout
Golden days, golden days
Golden days, golden days
Zlaté časy, zlaté časy
Zlaté časy, zlaté časy
Golden days, golden days
Golden days, golden days
Zlaté časy, zlaté časy
Zlaté časy, zlaté časy

Text přidala thefallenone

Překlad přidala Maukumshra

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Death Of A Bachelor

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.