Playlisty Kecárna
Reklama

Animal Power - text, překlad

playlist Playlist
Sittin' on this chair
In this room on this world
In this universe
Sedíce na této židli
V tomto pokoji, v tomto světě
V tomto vesmíru
Hearing you voice
Your heavenly voice
And I know you‘re mine
I feel so alive
I am alive
Slyším tvůj hlas
Tvůj nebeský hlas
A vím, že jsi můj
Cítím se tak živá
Jsem naživu
Hey!
Babyboy I love your charm
babyboy I need your arms
You‘re so flawless
I feel so blessed
Hey!
Zlato, miluju tvůj šarm
Zlato, potřebuju tvou náruč
Jsi tak bezchybný
Cítím se tak požehnaně
I need your power
Yes, I need your power
I need your power
Potřebuju tvou sílu
Ano, potřebuju tvou sílu
Potřebuju tvou sílu
Animal power
Your super power
The earth is a jungle
And you are my lion
Zvířecí sílu
Tvou super sílu
Země je džungle
A ty jsi můj lev
No matter how I feel
N matter what I do
I still think of you
Nezáleží na tom, jak se cítím
A nezáleží na tom, co dělám
Stále na tebe myslím
Kissing your hand
Your beautiful hand
And I know yor mine
I don't need to lie
Líbajíc tvou ruku
Tvou krásnou ruku
A vím, že jsi můj
Nepotřebuju lhát
I feel so alive
I am alive
Cítím se tak živě
Jsem naživu
hey!
Babyboy I love your charm
Babyboy I need your arms
You‘re so flawless
I feel so blessed
Hey!
Zlato, miluju tvůj šarm
Zlato, potřebuju tvou náruč
Jsi tak bezchybný
Cítím se tak požehnaně
I need your power
Yes, I need your power
I need your power
Potřebuju tvou sílu
Ano, potřebuju tvou sílu
Potřebuju tvou sílu
Animal power
Your super power
The earth is a jungle
And you are my lion
Zvířecí sílu
Tvou super sílu
Země je džungle
A ty jsi můj lev
There‘s no way they can tame
The hungry beast in our veins
Because I know
I can be next to you
I can breath next to you
And that‘s all I need
Neexistuje způsob, kterým můžou zkrotit
Hladovou bestii v našich žilách
Protože vím, že
Můžu být vedle tebe
Můžu vedle tebe dýchat
A to je všechno, co potřebuju
Animal power
Your super power
The earth is a jungle
And you are my lion
Zvířecí síla
Tvou super sílu
Země je džungle
A ty jsi můj lev

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Animal Power (Single)

Reklama

Pam Rabbit texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.