Playlisty Kecárna
Reklama

True Blood - text, překlad

playlist Playlist
With an edge that cuts more than any knife
Here to pass any trend or a shelf life
Giving up is easy to do
But easy won’t show we have something to prove
S ostřím které řeže víc než nůž
Tady prochází trend nebo trvání
Vzdát se je snadné
Ale snadné nebude ukázat něco, co můžeme dokázat
Your sticks, your stone, your words
Are all useless
My flesh and bone, my focus is ruthless
Wasting your breath, I’m ready to die for
Something that puts it all on the line
I’m not gonna stay the same
The whole damn world is stuck in a phase
I’d rather fail standing out of the crowd
At least I did it myself
Tvé klacky, tvé kameny, tvá slova
Jsou zbytečné
Moje maso a kost, moje zaměření je bezohledné
Mrhám dechem, jsem připraven zemřít
Něco mě tlačí na čáru
Nezůstanu stejný
Celý zatracený svět je zaseklý ve frázi
Raději bych selhal ve stání mimo dav
Nakonec jsem to udělal sám
Afraid of your shadow when no one is there
Dare to be someone different, never blending in
You set us up just to watch us fall
The look on your face really says it all
Ohh
They can call it what they want
I’m gonna prove them wrong
Bojím se tvého stínu, když tu nikdo není
Odvažuji se být někým jiným, nikdy se nemíchám
Připravuješ nás ke sledování našeho pádu
Pohled do tvé tváře opravdu říká všechno
Ohh
Můžou to nazývat, jak jen chtějí
Dokážu jim, že se mýlí
Thrown out like trash
Deserted like outcasts
No trust, no hope, no faith
They want me in the ground
But I clawed my way out
Dug through the dirt
All you did was doubt
So whatchya gotta say, gotta say now
The cards were stacked
And I knocked them down
Vyhozen jako odpad
Opuštěn jako vyvrhelové
Bez důvěry, bez naděje, bez víry
Chtějí ma vidět na zemi
Ale já si vydrápal cestu ven
Prokopával se špínou
Všechno, co jsem dělal, bylo pochybování o tom
Takže co musím říct, musím říct
Karty byly na stole
A já je srazil k zemi
You left me when I needed you most
Now I’m gonna shove it right down your throat
Choke on this
Nechala jsi mě, když jsem tě nejvíc potřeboval
Teď ti to chci narvat přímo do krku
Zadus se tímhle
I’m gonna prove them wrong Dokážu jim, že se mýlí

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Mind Games

Reklama

Palisades texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.