Playlisty Kecárna
Reklama

People Like Us (feat. Garret Rapp) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Do you remember the first time that we met?
You were cold as a ghost in a basement
You wanted nothing to do with me
or the world around you
Vzpomínáš si, jak jsme se poprvé setkali?
Byla jsi chladná jako duch ve sklepení
Nechtěla jsi se mnou nic mít
Nebo se světem kolem
You said I’m not someone
you wanna waste your time on
I said you’re not someone
I wanna say goodbye to
řekla jsi, že nejsem někdo
S kým chceš marnit čas
Řekl jsem, že nejsi někdo
Komu chci říct sbohem
Funny feeling how it all can flip
Picking you up really picks me up
Look at how we turned a spark into a flame
Lighting you up really lights me up
And all the pills and sympathy
Won’t replace what you know you need
I know it feels like you’ve got nothing
Bet you didn’t know you were all I see
Vtipné, jak se všechno může převrátit
Zvedání tě mě zvedá
Dívej, jak jsme se změnili v jiskru plamene
Osvětlujíce tě, opravdu mě osvětluje
A všechny ty prášky a soucit
Nenahradí to, co víš, že potřebuješ
Vím, že máš pocit, že nic nemáš
Ale nevěděla jsi, že byla vše, co vidím
You said you’re damaged merchandise
and I’ll pay the price
If I let you in
You can go and try to push it off all you want
But I’m never giving up
I’ll show you what you’re worth
Řekla jsi, že jsi poškozené zboží
A já ho zaplatím
Pokud tě pustím blíž
Můžeš jít a pokusit se svrhnout vše, co chceš
Ale nikdy se nevzdávám
Ukážu ti tvou cenu
If you’re a fire then I wanna burn Pokud jsi oheň, potom chci hořet
Have I accepted that I will never trust again
When I can't even seem to trust myself?
How am I ever gonna trust again?
Why do I stay on the roads that keep leading me right back through the hell I've been?
There’s a difference between giving up
And knowing when you've had enough
Maybe I'm addicted to you because the best kinds of drugs are other people like us
Přijal jsem, že nikdy nebudu už věřit
Když se zdá, že nemůžu věřit ani sobě?
Jak můžu někdy znovu důvěřovat?
Proč zůstávám na cestách, které mě vedou
Přímo tím peklem, kterým jsem už prošel?
Je rozdíl mezi vzdávání se
A věděním, že jsi měla dost
Možná jsem na tobě závislý, protože ty nejlepší typy drog jsou lidé jako my
I found out the best kinds of drugs
are people just like us
Zjistil jsem, že ty nejlepší druhy drog
Jsou lidé jako jsme my

Text přidal LimeCZ

Text opravil DevilDan

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Mind Games

Reklama

Palisades texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.