Playlisty Kecárna
Reklama

Outcasts (ft. Andy Leo) - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I tend to think about the worst of outcomes
What you feel is fake what you feel is fake
My mind makes up so many problems
Just get over it
You just don't get it cause my past is haunting
And I'm obsessed with all kinds of ugly
Looked down on by society
Does anyone get me
Mám tendenci přemýšlet nad těmi nejhoršími výsledky
Co cítíš je klam, co cítíš je klam
Moje mysl dělá tolik problémů
Prostě se přes to přenes
Prostě to jen nechápeš, protože moje minulost je odstrašující
A já jsem posedlý všemi druhy ošklivosti
Opovrhován společností
Chápe mě někdo?
To be heard is all that I want
Like a message in a bottle
Will I ever be caught?
When is it enough
Být vyslyšen je vše co chci
Jako zpráva v láhvy
Budu někdy chycen?
Když už je toho dost
Whoa
What's wrong with me?
Am I over reacting?
No-oh there has to be
A consequence for me
Whoa
Co je se mnou špatně?
Přehnaně reaguji?
Ne-oh Tady musí být
pro mě následek
It's a fact that I'm going crazy
Searching for solitude just to getaway
Do we deserve to live this way?
Constantly ridiculed by those that say
We are the outcasts
Je pravda, že šílím
Hledajíc řešení jen abych se dostal pryč
Zasloužíme si žít takto?
Nepřetržitě zesměšňován těmi,kteří říkají
Že jsme vyvrženci
Cause we, we are the outcasts, yeah! Protože my, my jsme vyvrženci, Jo!!!!!
Whoa
What's wrong with me?
Am I over reacting?
No-oh there has to be
A consequence for me
And I'm afraid that I just won't fit in
It's a battle that I've always had within
No-oh there has to be
A consequence for me
Whoa
Co je se mnou špatně?
Přehnaně reaguji?
Ne-oh Tady musí být
pro mě následek
A já se strachuji, že prostě do toho nebudu pasovat
Je to boj který jsem vždy měl vyhrát
Ne-oh Tady musí být
pro mě následek
Sometimes, I can't help feeling like I'm the one in the wrong
So lost, I can't find my place in this crowded room
But I, I know in the end I'm not alone
And I, I know in the end I'll find my way back home.
Někdy si nemohu pomoci, že jsem ten se kterým je něco špatně
Tak ztracený, Nemohu najít své místo v této přeplněné místnosti
Ale já vím, že nakonec nejsem sám
A já vím, že nakonec najdu cestu zpět domů

Text přidal Azazel-Andel

Videa přidali Azazel-Andel, Vaness4

Překlad přidal sayr

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Outcasts

Reklama

Palisades texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.