Playlisty Kecárna
Reklama

House Of Wolves (My Chemical Romance cover) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Well, I know a thing about contrition,
Because I got enough to spare.
And I'll be granting your permission,
'Cause you haven't got a prayer.
Well I said hey, hey hallelujah,
I'm gonna come on sing the praise.
And let the spirit come on through ya,
We got innocence for days!
No, Vím něco o lítosti,
Protože jí mám plno na rozdávání.
A poskytnu ti povolení,
Protože jsi ještě neřekl modlitbu.
Dobře říkám hej,hej aleluja
Přijdu a zazpívám chvalozpěv
A nechám ducha projít tebou,
Máme nevinnost pro pár dní!
Well, I think I'm gonna burn in hell,
Everybody burn the house right down.
Dobře, Myslím si že shořím v pekle,
Všichni spalte tenhle dům.
And say, ha
What I wanna say
Tell me I'm an angel,
Take this to my grave.
Tell me I'm a bad man,
Kick me like a stray.
Tell me I'm an angel,
Take this to my grave.
A řekněte, ha
To co chci říct
Řekněte mi ,že jsem anděl
Vezměte to k mému hrobu.
Řekněte mi ,že jsem zlý muž,
Kopněte mě jako bezdomovce.
Řekněte mi ,že jsem anděl
Vezměte to k mému hrobu.
(S-I-N, I S-I-N
S-I-N, I S-I-N
S-I-N, I S-I-N
S-I-N, I S-I-N)
(H-Ř-Í-CH, H-Ř-Í-CH
H-Ř-Í-CH, H-Ř-Í-CH
H-Ř-Í-CH, H-Ř-Í-CH
H-Ř-Í-CH, H-Ř-Í-CH)
You play ring around the ambulance,
Well like you never gave a care.
So get the choir boys around you,
It's a compliment, I swear.
And I said, ashes to ashes, we all fall down,
I wanna hear you sing the praise,
I said, ashes to ashes, we all fall down,
We got innocence for days!
Hraješ zvonek okolo ambulance,
Jako kdyby jsi se nikdy nestarala
Tak vezmi k sobě chlapecký sbor
Je to kompliment, přísahám.
Říkám, popel k popelu ,všichni padneme,
Chci tě slyšet zpívat chvalozpěv
Říkám, popel k popelu ,všichni padneme,
Máme nevinnost pro pár dní!
Well, I think I'm gonna burn in hell,
Everybody burn the house right down.
Dobře, Myslím si že shořím v pekle,
Všichni spalte tenhle dům.
And say, ha
What I wanna say
Tell me I'm an angel,
Take this to my grave.
Tell me I'm a bad man,
Kick me like a stray.
Tell me I'm an angel,
Take this to my grave.
A řekněte, ha
To co chci říct
Řekněte mi ,že jsem anděl
Vezměte to k mému hrobu.
Řekněte mi ,že jsem zlý muž,
Kopněte mě jako bezdomovce.
Řekněte mi ,že jsem anděl
Vezměte to k mému hrobu.
You better run like the devil,
'Cause they're never gonna leave you alone!
You better hide up in the alley,
'Cause they're never gonna find you a home!
And as the blood runs down the walls,
You see me creepin' up these halls.
I've been a bad motherfucker
Tell your sister I'm another
Go! Go! Go!
Radši běž jako ďábel,
Protože tě nikdy nenechají o samotě!
Radši se schovej v uličce,
Protože tě nikdy nenajdou doma!
A jak krev teče dolů po zdech,
Vidíš mě jak se plazím po těchto halách.
Byl jsem zlej zkurvysyn
Řekni sestře ,že jsem byl jiný
Běž! Běž! Běž!
And I said, say,
What I wanna say
Tell me I'm an angel,
Take this to my grave.
Tell me I'm a bad man,
Kick me like a stray.
Tell me I'm an angel,
Take this to my grave.
A řekněte, řekni
To co chci říct
Řekněte mi ,že jsem anděl
Vezměte to k mému hrobu.
Řekněte mi ,že jsem zlý muž,
Kopněte mě jako bezdomovce.
Řekněte mi ,že jsem anděl
Vezměte to k mému hrobu.
Tell me I'm a bad, bad, bad, bad man.
Tell me I'm a bad, bad, bad, bad man.
Tell me I'm a bad, bad, bad, bad man.
Tell me I'm a bad, bad, bad, bad man.
So get up!
So get out!
S-I-N, I S-I-N!
Řekni mi ,že jsem zlej, zlej ,zlej ,zlej chlap.
Řekni mi ,že jsem zlej, zlej ,zlej ,zlej chlap.
Řekni mi ,že jsem zlej, zlej ,zlej ,zlej chlap.
Řekni mi ,že jsem zlej, zlej ,zlej ,zlej chlap.
Tak vstaň!
Tak vypadni!
H-Ř-Í-CH, H-Ř-Í-CH!

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Rock Sound Presents: The Black Parade Tribute

Reklama

Palisades texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.