Playlisty Kecárna
Reklama

Dark - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Is it dark in your room?Je tma ve tvém pokoji?
Wonder if they come tonight
Something's taking out the lights
Better find a place to hide
Before the sun goes down and it's cold inside
I don't really know what's in these walls
Same house but it don't feel right
And I'm just holding on alone
While I tell myself that it's in my mind
Uvažuji, zda dneska večer přijdou
Něco vyvádí světla
Radši si najdi místo ke schování
Než slunce zapadne a bude uvnitř chladno
Opravdu nevím, co je v těchto zdech
Stejný dům, jen není správný
A jen se držím sám
Zatímco si říkám, že je to v mé mysli
I'm spending too much time
Lost and I can't find my way
Can you?
Trávím moc času
Ztracen a nemůžu najít svou cestu
Můžeš?
Is it dark in your room?
Are you afraid of it, too?
It's haunting us just
Living for tomorrow when it never comes
Being caught up in a permanent insomnia
Screaming in silence to anyone
Is it dark in your room?
Je tma ve tvém pokoji?
Bojíš se jí také?
Straší nás
Žijící pro zítřek, když nikdy nepřichází
Jsem chycen v permanentní insomnii
Křičící do ticha na kohokoliv
Je tma ve tvém pokoji?
Look
Tell me was it there last night?
Did it leave you paralyzed?
Sending shivers down your spine
Did you tell yourself that it's in your mind?
Dívej
Řekni mi, byla tu minulou noc?
Nechala tě paralyzovanou?
Posílající chvění do tvé páteře
Řekla sis, že je to v tvé hlavě?
Can you feel it creeping in your bed?
Held down when you try to leave
Fear it when you're home alone
With a world outside
Full of stranger things
Cítíš ji plazit se do tvé postele?
Držela tě dole, když ses snažila odejít
Bojíš se, když jsi sama doma
Se světem venku
Plným divných věcí
I'm spending too much time
Knowing nothing's
Ever what it seems
Trávím moc času
Neznalý ničeho
Ani toho co se zdá

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Aggression

Reklama

Palisades texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.