Kecárna Playlisty
Reklama

Until The End Of Time - text, překlad

playlist Playlist
[Tupac]
Perhaps I was addicted to tha dark side
Somewhere inside my childhood witnessed my heart die
And even though we both came from the same places
The money and the fame made us all change places
How could it be through the misery that came to pass
The hard times make a true friend afraid to ask, for currency
But you could run to me when you need me, I'll never leave
I just needed someone to believe in, as you can see
It's a small thang through and true
What could I do? Real homies help ya get through,
And coming new, he'd do tha same thang if he could
Cuz in the hood true homies make you feel good
And half the times we be acting up call tha cops
Bringing the cease to tha peace that was on my block
It never stop, when my mama ask me will I change
I tell her yeah, but it's clear I'll always be tha same
Until the end of time
[Tupac]
Asi jsem byl závislý na temné straně
Někde v mém dětství jsem viděl mé srdce zemřít
A i přes to, že oba pocházíme ze stejného místa
Peníze a sláva nás donutili změnit místo
Jak by to mohlo být skrz bídu která přešla
Těžké časy nutí opravdového kamaráda se bát zeptat, pro peníze
Ale mohl bys za mnou přijít když mě potřebuješ, já nikdy neodejdu
Jen jsem potřeboval někoho věřit ve mně, jak můžeš vidět
Je to malá věc naskrz a pravá
Co bych mohl udělat? Opravdoví kamarádi ti pomáhají se dostat přes, a chodí nově, on by udělal to samé kdyby mohl
Protože v hoodu je ti dobře s opravdovými kamarády
A polovinu času jednáme, volej policajty
Přináším konec tomu míru co byl v mém bloku
Nikdy se to nezastaví, když se mamka ptá jestli se změním
Říkám ano, ale je jasné že to vždy bude stejné
Do konce časů
[Chorus: RL]
So take, these broken wings
I need your hands to come and heal me once again
(Until the end of time)
So I can fly away, until the end of time
Until the end of time
Until the end of time
[Chorus: RL}
Tak si vezmi tyhle zlomená křídla
Potřebuju tvé ruce, aby přišly a uzdravily mě ještě jednou
(Do konce časů)
Abych mohl odletět pryč, do konce časů
Do konce časů
Do konce časů
[Tupac]
Please Lord forgive me for my life of sin
My hard stare seem to scare all my sister's kids
So you know I don't hang around tha house much
This all night money making got me outta touch, shit
Ain't flashed a smile in a long while
An unexpected birth worst of the ghetto childs
My attitude got me walking solo
Ride out alone in my low-low
Watching the whole world move in slow-mo
For quiet times disappear listen to the ocean
Smoking Ports think my thoughts
Then it's back to coasting
Who can I trust in this cold world
My phony homey had a baby by my own girl
But I ain't trippin I'm a player I ain't sweating him
I sex his sister, had her mo' good like a Mexican
His next of kin, No remorse it was meant to happen
Besides rapping the only thing I did good was scrapping
Until the end of time
[Tupac]
Prosím, Bože, odpust mi můj život hříchu
Můj tvrdý pohled děsí všechny děti mé sestry
Takže víš, že už se tam moc nezdržuju
Všechno tohle noční vydělávání peněz mě odtrhlo, sakra
Dlouho jsem se neusmál
Neplánované narození, nejhorší z ghetto dětí
Můj přístup mě činí chodit sám
Jezdit ven sám v mým lowrideru
Pozoruji celý svět se hýbat ve zpomaleném záběru
Pro tiché časy zmiz, poslouchej oceán
Kouřím Newports, přemýšlím
Pak jsem zpátky v klidu
Komu můžu věřit v tomhle ledovém světě
Můj univerzální kamarád měl dítě s mojí holkou
Ale já se nekácím, jsem hráč, nepotím se z něj
Mrdam mu sestru, nechal jsem jí bučet jako Mexikánce
Jeho další oblíbenkyně, žádné litování, mělo se to stát
Kromě rapování jediné co mi šlo dobře byly bitky
Do konce časů
[Chorus x2] [Chorus x2]
[Tupac]
Now who's to say if I was right or wrong?
To live my life as an outlaw all along
Remain strong in this planet full of playa haters
They conversate but Death Row full of demonstrators
And in tha end drinking henessy made all my enemies envy me
So cold when I flow eliminating easily
Fall to their knees, they plead for their right to breath
While beggin me to keep the peace (haha)
Well I can see close into achieve
In times of danger don't freeze time to be a g
Follow my lead I supply everything you need
An ounce of game and the trainin to make a g
Remember me, as an outcast outlaw
Another album out that's what I'm about, more
Gettin raw till the day I see my casket
Buried as a g while tha whole world remembers me
Until the end of time
[Tupac]
Kdo teď říká jestli jsem udělal správně nebo ne?
Žít celý život jako psanec
Zůstat silný na téhle planetě plné hráčských haterů
Oni konverzují ale Death Row je plné demonstrantů
A nakonec pití Henessy donutilo všechny mé nepřátele mi závidět
Tak chladný když eliminuji jednoduše
Padají na kolena, prosí o jejich právo dýchat
Když mě prosí abych zanechal mír (haha)
No já vidím brzo dosažení
V časech nebezpečí nezastavuj čas abys byl G
Následuj mé kroky já opatřím vše co potřebuješ
Kousek hry a tréninku abys byl G
Pamatuj si mě jako psance
Další album venku, to je to co mě zajímá, víc
Zůstat surový dokud neuvidím svou rakev
Pohřbený jako G, když si mě pamatuje celý svět
Do konce časů
[Chorus] [Chorus]

Text přidala jeblina

Text opravila jsemicy

Video přidala Xichtec

Překlad přidala jsemicy

Je zde něco špatně?
Reklama

Until The End Of Time (Disc Two)

Reklama

2Pac texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.