Playlisty Kecárna
Reklama

Tell Me Why - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
A day with no glory, a heart filled with fear
Still repeating his-story to make ourselves clear
A voice is unheard when it shouts from the hills
Your king in his castle never died on these fields
There's blood on you hands, a smile on your face
A wicked intention when there's money to be made
A room with no windows and a heart that can't feel
Shame with no convictions and a view to a kill
Neslavný den, srdce naplněné strachem
Stále se opakující hi-storie k očištění
Neslyšný hlas, když je křičen z kopců
Tvůj král ve svém hradě nikdy nezemřel na těchto polích
Na tvých rukách je krev, na tváři úsměv
Zlý úmysl, když jsou tu peníze k vydělání
Pokoj bez oken a srdce co neumí cítit
Hanba bez odsouzení a pohled na zabití
Tell me why? Why must we fight?
And why must we kill in the name of what we think is right?
No more, no war. 'Cause how do you know?
Řekni mi proč? Proč musíme bojovat?
A proč musíme zabíjet ve jménu toho, co si myslíme, že je správné?
Už ne, žádná válka. Protože jak to víš?
The hate in your eyes, the lies on your tongue
A hand that kills the innocent so quick to do wrong
Your belly is full while we fight for what remains
The rich getting richer while the poor become slaves
We kill our own brothers, the truth is never told
If victory is freedom then the truth is untold
Surrender your soul just like everyone else
If love is my religion, don't speak for myself
Nenávist v tvých očích, lži na tvé jazyku
Ruka která zabíjí nevinnost tak rychle až špatně
Tvé břicho je plné, zatímco bojujeme za to, co zůstává
Bohatí bohatnou, zatímco chudí se stávají otroky
Zabíjíme vlastní bratry, pravda není nikdy vyslovená
Pokud je vítězství svoboda, pak je pravda nevyslovená
Vzdej se své duše jako všichni ostatní
Pokud je láska mé náboženství, nemluv za mě
Tell me why? Why must we fight?
And why must we kill in the name of what we think is right?
No more, no war. 'Cause how do you know?
How do you know? x8
Řekni mi proč? Proč musíme bojovat?
A proč musíme zabíjet ve jménu toho, co si myslíme, že je správné?
Už ne, žádná válka. Protože jak to víš?
Jak to víš?
Please, tell me why? Why must we fight?
And why must we kill in the name of what we think is right?
No more, no war. 'Cause how do you know?
Prosím, řekni mi proč? Proč musíme bojovat?
A proč musíme zabíjet ve jménu toho, co si myslíme, že je správné?
Už ne, žádná válka. Protože jak to víš?
I'm living this life, I'm given these lies
And how do I die for the name of what you think is right?
No more, oh Lord. 'Cause how do we know?
And how do we know?
Žiji tento život, dal jsem tyhle lži
A jak umírám ve jménu toho, co si myslíš, že je správné?
Už ne, oh, Pane. Protože jak to víme?
A jak to víme?

Text přidal Marco

Text opravil LimeCZ

Video přidal Snajpr

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

When Angels & Serpents Dance

Reklama

P.O.D. texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.