Playlisty Kecárna
Reklama

Strength of My Life (Acoustic Version) - text, překlad

playlist Playlist
Yo! Eternal rhythms in your system so clear
No negative, take your isms stay clear
We keep it lovely, give you want you won't hear (no you won't hear)
And Matisyahu in the house, stand clear
P.O.D. in the house, stand clear
If Jah is for me, tell me whom I gon' fear? (no I won't fear)
And Jah of Jacob, deserving of my love
And God of Isaac, reign blessings from above
Hashem of Abraham will show me the way
I go down on my knees and this is what I pray
Yo! Věčné rýmy ve tvém tak jasném systému
Bez negace, vezmi své -ismy, ať zůstanou jasné
Udržujeme to krásné, dáme ti, co nechceš slyšet (ne, nechceš to slyšet)
A Matisyahu je v domě, zůstaň čistý
P.O.D. v domě, zůstanou čistí
Pokud je tu pro mě Jah, řekni mi, koho se mám bát? (ne, nebudu se bát)
A Jah Jákoba si zaslouží mou lásku
A Bůh Izáka vládne požehnáním shora
Hashem Abrahama mi ukáže cestu
Padám na svoje kolena a takto se modlím
Strength Of My Life, whom shall I dread?
When them evildoers approach to devour my flesh
Even if there would be an army against me
My heart would not fear
Síla mého života, koho se bojím?
Když jejich zločinci přistupují pohltit mé tělo
I když by tu byla proti mě armáda
Moje srdce by se nebálo
Steer clear from weird vibes
Chuck a spear these evil guys must realize
Even if there would rise a war against me
In this I trust, it's a must
Elevated is my head, above my enemy
Surround me with the song of glory
(Yeah, Song of glory, Yeah, ohhh)
Jeď čistě z podivných vibrací
Prašti kopím, tihle zlí hoši si musí uvědomit, že
I když by tu mohla povstat válka proti mně
V tohle věřím, musím
Zvýšená je má hlava nad nepřítelem
Obklopuje mě zvuk slávy
(Yeah, píseň slávy, yeah, ohhh)
Take away the scales from my eyes
Anoint your love upon my life
Have mercy on my soul and hear me when I cry
Do not abandon me, and don't forsake me
Leave me on the path of integrity
Sundej zátěž z mých očí
Pomaž svou láskou mou život
Smiluj se nad mou duší a slyš mě, když pláču
Neopouštěj mě a nevzdaluj se mi
Nech mě na cestě čestnosti
Even if there would be an army against me
My heart would not fear
Strength Of My Life, whom shall I dread?
When them evildoers approach to devour my flesh
I když by tu byla proti mě armáda
Moje srdce by se nebálo
Síla mého života, koho se bojím?
Když jejich zločinci přistupují pohltit mé tělo
Back them up against the wall, stumble and fall them battle y'all
And stand tall, show me favor when I call Oh-oh
Back them against the wall, stumble and them fall
Battle y'all and stand tall, show me favor when I call
Oh-oh-oh, yo, Matisyahu, P.O.D
Eternally, with his majesty
Dwelling in the songs of glory
Dwelling with the song of glory
Zpátky s nimi proti zdi, zakopávám a házím je zpět do bitvy
A stojím vzpřímeně, ukaž mi přízeň, když volám Oh-oh
Zpátky s nimi proti zdi, zakopávám a padají
Do bitvy a já stojím vzpřímeně, ukaž mi přízeň když volám
Oh-oh-oh, yo, Matisyahu, P.O.D.
Obývající písně slávy
Obývající s písní slávy

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

SoCal Sessions

Reklama

P.O.D. texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.