Playlisty Kecárna
Reklama

Set Your Eyes To Zion (Acoustic Version) - text, překlad

playlist Playlist
Back in the day when man he paved the way
Fell in temptation, sin spread through the nation
Lead me salvation, and pierce the palms of holy hands
Who is the son of man? take me to the promised land
Where I and I free, Jah set my mind at ease
I stay cool in the shade even at 96?
You must believe and plant this seed of wisdom
Stick to the track and don't be trapped by Babylon
Zpátky ve dni, kdy si člověk vydláždil cestu
Upadl do pokušení, hřích se šíří po národě
Veď mě ke spáse a probodni dlaně svatých rukou
Kdo je syn člověka? Vezmi mě do země zaslíbené
Kde jsem a jsem volný, Jahu, vysvoboď lehce mou mysl
Zůstávám v klidu ve stínu i v 96?
Musíš věřit a zasadit semínko moudrosti
Drž se tratě a nebuď chycen Babylonem
Set your eyes to Zion
Jah Jah people ride on
Zaměř se na Sijón
Jah Jahovi lidé jedou dál
Forgive them Lord, for they not know
That what they do, people blame it on you
Can't understand why dem so mad
Dem heart get cold, empty with no soul
I've begun to search of One
Giver of life, I and I recognize
To be with you, forever I'll be with you
In paradise, Zion I set my eyes
Odpusť jim, Pane, za to že neví
Že co dělají, lidé tím viní tebe
Nemůžu pochopit, proč jsou tak šílení
Jejich srdce zchladla, prázdno bez duše
Začal jsem hledat Vyvoleného
Dárce života, já a já uznávám, že
Jsem s tebou, navěky s tebou budu
V ráji, na Sijón se zaměřuji
Set your eyes to Zion
Jah Jah people ride on
Zaměř se na Sijón
Jah Jahovi lidé jedou dál
Tell me Mr. Deadman?
Do you have the answer?
How do you get to Heaven?
Do you have the answer?
Hey Mr. Deadman
I'll tell you if you want to know,
How you can get to Heaven?
Believe in I Jah Jah son
Řekni mi, Pane Deadmane?
Máš odpověď?
Jak se dostaneš do Nebe?
Máš odpověď?
Hey, Pane Mrtvý muži
Řeknu ti, pokud chceš vědět
Jak se můžeš dostat do Nebe?
Věř v Jah Jahova syna
Set your eyes to Zion
Jah Jah people ride on
Zaměř se na Sijón
Jah Jahovi lidé jedou dál

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

SoCal Sessions

Reklama

P.O.D. texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.