Playlisty Akce
Reklama

I Am - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

I am the murderer, the pervert, sick to the core
I am the unclean dope fiend, I am the whore
I am the beat down, mistreated, se****ly abused
I have violated, fornicated, and se****ly used
I am the con artist, cold hearted, smooth preacher
Cash stealer, emotion bleeder, the soul leecher
Feed off the poor, but I'm a slave to the rich
I'm in depression so this reflection is making me sick
Jsem vrah, zvrhlík, zvrácený až do morku kostí
Jsem nečistý drogový zloduch, jsem děvka
Jsem zbit k zemi, týrán, sexuálně zneužitý
Násilnil jsem, smilnil jsem a sexuálně zneužíval
Jsem podvodník, chladnokrevný, jemný kazatel
Zloděj cashe, emoční odvzdušňovač, duševní felčar
Nakrmil jsem chudé, ale jsem otrok bohatých
Jsem v depresi, což se odráží na tom, že je mi zle
Are you the one that's come to set me free?
Cause if you knew who I am, would you really wanna die for me?
They say you are the cursed man, the one who hangs from this tree
But I know this is the one and only son of god, so tell me, who the fuck is he?
Jsi ten, kdo mě přijde vysvobodit?
Protože pokud jsi věděla, kdo jsem, opravdu bys pro mě chtěla zemřít?
Říkají, že jsem prokletý, ten kdo visí z tohoto stromu
Ale vím, že tohle je jeden a jediný syn Boha, takže mi pověz, kdo to kurva je?
I am fake, fraud, phony, I'm a known liar
Anorexic, rejected object of your desire
Suicidal thoughts keep one in the chamber
I'm a turned out streetwalking heroin banger
I am a secret cutter, porn lover, the town drunkard
Next door, neighborhood slut, I'm somebody's mother
Outcasted, arrogant, bastard son
I'm the talk of the town but this story has just begun
Jsem falešný, podvodný, jsem známý lhář
Anorektický, odmítnutý předmětem tvého přání
Sebevražedné myšlenky mě drží v jedné komnatě
Změnil jsem se v pouličního překupce heroinu
Jsem tajná fréza, milovník porna, městský opilec
Hned vedle, sousedská coura, jsem něčí matka
Vyvrhel, arogantní, bastard
Jsem drb města, ale tenhle příběh právě začal
Are you the one that's come to set me free?
Cause if you knew who I am, would you really wanna die for me?
They say you are the cursed man, the one who hangs from this tree
But I know you are the one and only son of god, but tell me, who the fuck is he?
Jsi ten, kdo mě přijde vysvobodit?
Protože pokud jsi věděla, kdo jsem, opravdu bys pro mě chtěla zemřít?
Říkají, že jsem prokletý, ten kdo visí z tohoto stromu
Ale vím, že tohle je jeden a jediný syn Boha, takže mi pověz, kdo to kurva je?
So tell me
So tell me!
Tak mi pověz
Tak mi pověz!
And now it's spreading like a deadly disease
And now it's spreading like a deadly disease
And now it's spreading like a deadly disease
But I won't let you bury me!
Woo!
A teď se to šíří jako smrtelná choroba
A teď se to šíří jako smrtelná choroba
A teď se to šíří jako smrtelná choroba
Ale nenechám se pohřbít!
Woo!
I am
I am what you've reaped, I am what you've sewed
I am that guy talking to himself, I am alone
I'm the forgotten child, ravaged and raped through sex traffic
Since I'm a little strange, my daddy called me a faggot
I am insecure, immature, even I disgust me
In denial, pill poppin', prescription junkie
Já jsem
Já jsem to, co jsi sklidil, jsem to, co jsi zasel
Jsem chlapík trpící samomluvou, úplně sám
Jsem zapomenuté dítě, zpustošený a znásilněn provozováním sexu
Od té doby jsem trošku divný, můj táta mi říkal 'teplouš'
Jsem nejistý, nezralý, dokonce mě to znechucuje
V popření, polykání pilulek, feťák na předpis
Are you the one that's come to set me free?
Cause if you knew who I am, would you really wanna die for me?
They say you are the cursed man, the one who hangs from this tree
But I know you are the one and only son of god, but tell me, who the fuck is he?
Jsi ten, kdo mě přijde vysvobodit?
Protože pokud jsi věděla, kdo jsem, opravdu bys pro mě chtěla zemřít?
Říkají, že jsem prokletý, ten kdo visí z tohoto stromu
Ale vím, že tohle je jeden a jediný syn Boha, takže mi pověz, kdo to kurva je?
So tell me Tak i pověz
I see demons, eyes bleeding, my soul impure
Already know that I'm diseased, but tell me what's the cure?
This is me, we are him, and I am you
Old things pass away and all becomes new
This is me, we are him, and I am you
Old things pass away and all becomes new
This is me, we are him, and I am you
Old things pass away and all becomes new
Vidím démony, krvácející oči, mou nečistou duši
Vždy jsem věděl, že jsem choroba, ale řekni, co je lék?
Tohle jsem já, jsme on a já jsem ty
Staré věci míjí a všechno je nové
Tohle jsem já, jsme on a já jsem ty
Staré věci míjí a všechno je nové
Tohle jsem já, jsme on a já jsem ty
Staré věci míjí a všechno je nové

Text přidala DennieDen

Text opravil LimeCZ

Video přidala DennieDen

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Murdered Love

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.