Playlisty Kecárna
Reklama

Higher (Acoustic Version) - text, překlad

playlist Playlist
I can see the unthinkable beyond visions and dreams.
some interpret the signs it’s all a mystery to me
but my faith sees the invisible,
looks into the soul that come across the unseen
am I blind or do I see for the first time
in a world of hate where love’s denied
but my faith believes the impossible
here for the taking so I’m ready to go
Vidím nemyslitelně za vize a sny
Někteří interpretují znamení, pro mě jsou to tajemství
Ale á víra se zdá neviditelná
Dívá se do duše, která přichází přes neviděné
Jsem slepý nebo vidím napoprvé
Ve světě nenávisti, kde je láska popřena
Ale má víra věří v nemožné
Tady bere to, pro co jsem připraven jít
higher – a place I’ve only imagined
higher – farther than I’ve ever gone
higher – it’ll all make sense when I get there
all the things I know and the things I don’t
I’m standing on my own
Výš - místo které jsem si jen představoval
Výš - dál než jsem kdy šel
Výš - všechno dá smysl, až se sem dostanu
Všechny ty věci co znám a věci které ne
Stojím sám
this unparalleled life is a gift and not my own
so I keep on walking through the valley of the unknown
my faith redeems the most despicable,
low life, no good man like me
my life is sketched out on these pages like a map
been good, I’ve been bad but it shows you where I’m at
look real close, it’ll show you how to find
the treasure of your soul, one love divine
Tenhle neparalelní život je dar a není můj vlastní
Tak dál procházím údolím neznáma
Má víra zachraňuje nejhrůznější
Nuzný život, žádný dobrý člověk jako já
Můj život je načrtnut na těchto stránkách jako mapa
Byl dobrý, byl jsem špatný, ale ukazuje ti, kde jsem
Dívej se opravdu blízko, ukáže ti to, jak najít
Poklad tvé duše, jedna božská láska
higher – a place I’ve only imagined
higher – farther than I’ve ever gone
higher – it’ll all make sense when I get there
all the things I know and the things I don’t
I’m standing on my own
Výš - místo které jsem si jen představoval
Výš - dál než jsem kdy šel
Výš - všechno dá smysl, až se sem dostanu
Všechny ty věci co znám a věci které ne
Stojím sám
if that’s all that you have to give
(is that all you have to give)
take me higher. I want to go higher
go ahead. I won’t settle for less
take me higher. I want to go higher
so you can do what you want
and say what you want
live how you want
and die how you want
but this faith has put my mind at ease,
souls at peace & my spirit flies free!
Pokud je tohle všechno, co musíš dát
(je tohle všechno co musíš dát)
Vezmi mě výš. Chci jít výš
Jdi přímo. Nespokojím se s míň
Vezmi mě výš. Chci jít výš
Takže můžeš dělat, co chceš
A říkat, co chceš
Žij, jak chceš
A zemři, jak chceš
Ale tahle víra zklidní mou mysl
Duše v míru a můj duch volně létá!
higher – a place I’ve only imagined
higher – farther than I’ve ever gone
higher – it’ll all make sense when I get there
all the things I know and the things I don’t
I’m standing on my own
Výš - místo které jsem si jen představoval
Výš - dál než jsem kdy šel
Výš - všechno dá smysl, až se sem dostanu
Všechny ty věci co znám a věci které ne
Stojím sám

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

SoCal Sessions

Reklama

P.O.D. texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.