Playlisty Kecárna
Reklama

Goodbye For Now - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I can still see the light
At the end of the tunnel shine
Through the dark times
Even when I lose my mind
Stále mohu vidět světlo
svítící na konci tunelu
skrz temné časy
i když přicházím o rozum
But it feels like no one
In the world is listening
And I can't ever seem
To make the right decisions
Vypadá to, jako když mě
nikdo na světě neposlouchá
a já se nikdy nedokážu
správně rozhodnout
I walk around in the same haze
I'm still caught in my same ways
I'm losing time in these strange days
But somehow I always know
The right things to say
Chodím v kruhu ve stejné mlze
Jsem uvězněný na stejných cestách
Ztrácím čas v těchto divných dnech,
ale nějakým způsobem vždy umím
říci správnou věc
I don't know what time it is
Or whose the one to blame for this
Do I believe what I can't see
And how do you know
Which way the wind blows
Nevím, kolik je hodin
nebo koho za to vinit
Věřím tomu, co nemohu vidět?
A jak ty víš
jakým směrem vane vítr?
Cause I can feel it all around
I'm lost between the sound
And just when I think
I know, there she goes
Protože to cítím všude kolem
Ztratil jsem se mezi zvukem
A zrovna když přemýšlím
Vím, že ona už jde
Goodbye for now
Goodbye for now
So long
Zatím nashledanou
Zatím nashledanou
Sbohem
Goodbye for now
(I'm not the type to say I told you so)
Goodbye for now
So long (I think the hardest part
of holding on is lettin go)
Zatím nashledanou
(Nejsem ten typ co řekne "já ti to říkal")
Zatím nashledanou
Nashledanou (myslím, že nejtěžší část
na vlastnictví je nechat někoho odejít)
When will we sing
A new song
A new song
Kdy budeme zpívat
Novou píseň
Novou píseň?
We’re still smilin as the day goes by
And how come nobody
Ever knows the reasons why
Burry you deep so far
That you can't see
Stále se usmíváme jak jdou dny
a jak přícházejí
nikdo nezná důvod
proč tě pohřbít tak hluboko
abys nemohl vidět
If you're like me
Who wears a broken
Heart on your sleeve
Pokud jsi jako já
kdo nosí zlomené
srdce ve svém rukávu
Pains is troubles that
You know so well
Either time don't
It can't or you just won't tell
Bolesti jsou soužení která
tak dobře znáš
Někdy ani čas
to nemůže říct nebo neřekne
I'm not the type to say
I told you so
I think the hardest part
Of holding on is lettin it go
Nejsem ten typ co řekne
"já ti to říkal",
myslím že nejtěžší část
na vlastnictví je nechat někoho odejít
I don't know what time it is
Or whose the one to blame for this
Do I believe what I can't see
And how do you know
Which way the wind blows
Nevím, kolik je hodin
nebo koho za to vinit
Věřím tomu, co nemohu vidět?
A jak ty víš
jakým směrem vane vítr?
Cause I can feel it all around
I'm lost between the sound
And just when I think I know
There she goes
Protože to mohu cítit všude kolem
Ztratil sem se mezi zvukem
A zrovna když přemýšlím
Vím, že ona už jde
Goodbye for now
Goodbye for now
So long
Zatím nashledanou
Zatím nashledanou
Sbohem
Goodbye for now
(I'm not the type to say I told you so)
Goodbye for now
So long (I think the hardest part
of holdin on is lettin it go)
Zatím nashledanou
(Nejsem ten typ co řekne "já ti to říkal")
Zatím nashledanou
Nashledanou (myslím, že nejtěžší část
na vlastnictví je nechat někoho odejít)
When will we sing
A new song
A new song
When will we sing
A new song
A new song
Kdy budeme zpívat
novou píseň
novou píseň?
Kdy budeme zpívat
novou píseň
novou píseň?
And you can sing until
Theres no song left (song left)
And I can scream until
The world goes deaf (goes deaf)
A můžeš zpívat dokud
nezbude žádná píseň (žádná píseň)
A já můžu křičet dokud
svět neohluchne (neohluchne)
For every other word
Left unsaid you should
Have took the time to
Read the sign and
See what it meant
Kvůli všem těm
nevyřčeným slovům
bys měl věnovat čas tomu,
hledat znamení
a porozumět jim
In some ways everybody
Feels alone so if the
Burden is mine then
I can carry my own
Každý se nějakým způsobem
cítí osamělý,
proto jestli je to mé břemeno,
tak ponesu ho sám
If joy really comes
In the morning time
Then I'm gunna sit back
And wait until the
Next sun rise
Když přijde radost
v ranní době
pak budu jen sedět
a čekat do dalšího
východu slunce
Goodbye for now
Goodbye for now
So long
Zatím nashledanou
Zatím nashledanou
Sbohem
Goodbye for now
(I'm no the type to say I told you so)
Goodbye for now
So long (I think the hardest part
of holdin on is lettin it go)
Zatím nashledanou
(Nejsem ten typ co řekne"já ti to říkal")
Zatím nashledanou
Nashledanou (myslím že nejtěžší část
na vlastnictví je nechát někoho odejít)
When will we sing
A new song
A new song
When will we sing
A new song
A new song
When will we sing
A new song
A new song
Kdy budeme zpívat
novou píseň
novou píseň?
Kdy budeme zpívat
novou píseň
novou píseň?
Kdy budeme zpívat
novou píseň
novou píseň?

Text přidal Rob

Text opravil LimeCZ

Videa přidali veronikaper, HaWLiS

Překlad přidal Marco

Překlad opravil LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Mírně uječené zpětné vokály, které zazní v samotném finále songu, nazpívala popová zpěvačka Katy Perry, . Perry můžete vidět i v klipu: do kroužku hrající kapely se připotácí krátce po třetí minutě, aby následně dala vyniknout svým pronikavým hlasivkám. (DevilDan)
Reklama

Testify

Reklama

P.O.D. texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.