Playlisty Kecárna
Reklama

Find a Way - text, překlad

playlist Playlist
Its time to break free from the animal, you and I
Should take over the capital line them up and hold these men accountable,
Because it will be the last time they ever come and take something from me;
All they are saying there is no way out
I believe these promised things will change
There are only ones with and ones without,
you either fight back or suffer with this pain;
Je na čase uniknout od zvířete, ty a já
Bychom mohli převzít kapitálovou linku a držet tyto lidi zodpovědné
Protože to bude naposledy, co kdy přichází a berou si něco ode mě
Všechno co říkají, není úniku
Věřím těm zaslíbeným věcem, že se změní
Jsou tu jen ti s a ti bez
Radši vrať úder nebo trp touto bolestí
Lets find a way to make it, there's only so much I can do
When all is lost forsaken in the end I know we'll make it through
I'll find a way to make it, no matter what I'm caught into
What doesn't kill you, makes you stronger and I know we'll make it through
Najděme způsob, jak to zvládnout, je toho tolik, co můžu udělat
Když je všechno ztracené, opuštěné na konci, vím, že to zvládneme
Najdu způsob, jak to zvládnout, nezáleží na tom, do čeho ses zapletla
Co tě nezabije, tě posílí a vím, že to zvládneme
They've taken and left you with nothing
So wake up, and don't sleep because it's going down
Just make your move and we'll see who's bluffing
Were the ones with no choice, so scream it loud
All they are saying there is no way out
I believe these promised things will change
There are only ones with and ones without,
you either fight back or suffer with this pain;
Vzali a opustili tě bez ničeho
Tak vstávej a nespi, protože to padá
Jen se pohni a uvidíme, kdo blafuje
Byli to ti bez možností, tak křič nahlas
Všichni říkají, že není cesty ven
Věřím těm zaslíbeným věcem, že se změní
Jsou tu jen ti s a ti bez
Radši vrať úder nebo trp touto bolestí
Lets find a way to make it, there's only so much I can do
When all is lost forsaken in the end I know we'll make it through
I'll find a way to make it, no matter what I'm caught into
What doesn't kill you, makes you stronger and I know we'll make it through
Najděme způsob, jak to zvládnout, je toho tolik, co můžu udělat
Když je všechno ztracené, opuštěné na konci, vím, že to zvládneme
Najdu způsob, jak to zvládnout, nezáleží na tom, do čeho ses zapletla
Co tě nezabije, tě posílí a vím, že to zvládneme
We're in a hostile environment, government walls are closing in
Ambush our hopes with lies and false promises
Is it progress, are you impressed
Take a hungry man and watch, what he does next
America too spoiled and free
Still run by greed with no one to lead
The fed can't hold too many bulls in the pen and the mark of the beast is on the President
The fed can't hold too many bulls in the pen and the mark of the beast is on the President
Jsme v nepřátelském prostředí, vládní zdi se blíží
Přepadají naše naděje lžemi a falešnými sliby
Je to pokrok, jsi dojatá?
Přijmi hladovce a sleduj, co udělá další
Amerika příliš rozmazlená a volná
Stále běží při chamtivosti bez někoho, kdo by vedl
Krmení nemůže udržet mnoho býků v ohradě a znamení šelmy je na prezidentovi
Krmení nemůže udržet mnoho býků v ohradě a znamení šelmy je na prezidentovi
Lets find a way to make it, there's only so much I can do
When all is lost forsaken in the end I know we'll make it through
I'll find a way to make it, no matter what I'm caught into
What doesn't kill you, makes you stronger and I know we'll make it through
Najděme způsob, jak to zvládnout, je toho tolik, co můžu udělat
Když je všechno ztracené, opuštěné na konci, vím, že to zvládneme
Najdu způsob, jak to zvládnout, nezáleží na tom, do čeho ses zapletla
Co tě nezabije, tě posílí a vím, že to zvládneme
Lets find a way to make it, there's only so much I can do
When all is lost forsaken in the end I know we'll make it through
I'll find a way to make it, no matter what I'm caught into
What doesn't kill you, makes you stronger and I know we'll make it through
Najděme způsob, jak to zvládnout, je toho tolik, co můžu udělat
Když je všechno ztracené, opuštěné na konci, vím, že to zvládneme
Najdu způsob, jak to zvládnout, nezáleží na tom, do čeho ses zapletla
Co tě nezabije, tě posílí a vím, že to zvládneme

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Murdered Love (Deluxe Edition)

Reklama

P.O.D. texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.