Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Burn It Down - text, překlad

playlist

Se tutto brucia
Viva l'amore
(Rang?) free new streets of Rome
In this dead world system
Run by religious codes
Man of the ...
Is all but skin and bones
Engage ....
Armed with sticks and stones
New world order
Mark of the beast
Set fire to the empire and
Watch all Hell release

....
Hosanna a Roma
Viene Con Me

And burn it down to the ground
Fill the sky with ashes
(Burn it down)
And burn it down
The whole city collapses
(Burn it down)
And burn it down
Reveal truth to the masses
Televised before your eye
Check the world's reaction

Gas mask, warm blast
Pull the plug on the Fascists real fast
They kept you captive
Spiritually inactive
Uprise of the people
To this .... faction
Ambush the city
Sanction vigilante
Expose the truth and oppose it's history
Manipulations is the death of God's Son
Rome wasn't built in a day
But it'll burn in one

Se tutta (esclave?)
... a Roma
Viene Con Me

And burn it down to the ground
Fill the sky with ashes
(Burn it down)
And burn it down
The whole city collapses
(Burn it down)
And burn it down
Reveal truth to the masses
Televised before your eye
Check the world's reaction

(Burn it down)
Into the ground
Fill the sky with ashes
And burn it down
The whole city collapses
And burn it down
Reveal truth to the masses
Televised before your eye
Check the world's reaction

Judgement starts in the House of God
...
Your religion doesn't define the Sun and
Your life ... what you thought it was

I see it coming
The Second Coming
The Battle of Armageddon
You ready?
Who's coming with me?
End Times is comin'
Sound the Seven Trumpets
Opening of the seals
To lock the ... be the Judgment
If all roads lead to Rome
Come with me
Come with me
Come with me
Come with me

And burn it down to the ground
Fill the sky with ashes
(Burn it down)
And burn it down
The whole city collapses
(Burn it down)
And burn it down
Reveal truth to the masses
Televised before your eye
Check the world's reaction
Check the world's reaction

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Pokud všechno hoří
Ať žije láska
(Rang?) volné nové ulice Říma
V tomto mrtvém světovém systému
Utíkej díky náboženským kódům
Člověk z...
Je všechno, jen kůže a kosti
Zasnub se...
Ozbrojen klacky a kameny
Nový světový řád
Označ zvíře
Zapal říši a
Sleduj peklo se uvolňovat

....
Hosana v Římě
Je se mnou

A spal to do základů
Naplň nebe popelem
(Spal to)
A spal to
Celé město kolabuje
(Spal to)
A spal to
Odhal masám pravdu
Vysílanou před tvým okem
Zkontroluj světovou reakci

Plynová maska, tepelný výbuch
Vytáhni zástrčku z fašistů opravdu rychle
Drželi tě v zajetí
Spirituální neaktivnost
Povstání lidí
K této ...akci
Přepadni město
Sankční
Odhal pravdu a braň její historii
Manipulace je smrt božího syna
Řím nebyl postaven za den
Ale během jednoho shoří

Pokud všechno
...Řím
Je se mnou

A spal to do základů
Naplň nebe popelem
(Spal to)
A spal to
Celé město kolabuje
(Spal to)
A spal to
Odhal masám pravdu
Vysílanou před tvým okem
Zkontroluj světovou reakci

(Spal to)
Do základů
Naplň nebe popelem
A spal to
Celé město kolabuje
A spal to
Odhal masám pravdu
Vysílanou před tvým okem
Zkontroluj světovou reakci

Soudný den začíná v domě boha
...
Tvé náboženství nedefinuje Slunce a
Tvůj život ...co jsi skrze to byl

Vidím to přicházet
Druhý příchod
Bitva Armageddonu
Jsi připraven?
Kdo přichází se mnou?
Konec času přichází
Zvuk sedmi trumpet
Otevírání pečetí
K odemknutí ...soudného dne
Pokud všechny cesty vedou do Říma
Pojď se mnou
Pojď se mnou
Pojď se mnou
Pojď se mnou

A spal to do základů
Naplň nebe popelem
(Spal to)
A spal to
Celé město kolabuje
(Spal to)
A spal to
Odhal masám pravdu
Vysílanou před tvým okem
Zkontroluj světovou reakci
Zkontroluj světovou reakci

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.