Kecárna Playlisty

West Coast Friendship - text, překlad

playlist Playlist
Are you out there
Where the rainy days begin
To feel rather sad
And the walls are closing in
Like the darkness around me
It's so hard to look away
When the daylight doesn't ever stay
Above this dull apartment view
Oh, I will surround you
Jsi tam
kde začínají deštivé dny
Aby ses cítila poněkud smutně
A stěny se přibližují
Stejně jako temnota kolem mě
Je těžké dívat se jinam
Když denní světlo nezůstává stát
Nad tímto nudným pokojovým výhledem
Oh, obklíčím tě
It's quite clear that I'm stuck here
So I'll devise a plan
And cut out a door in my new living room floor
The porch light is so bright
That I will quickly sneak down the dark metal shape
Of the rusty fire escape
Je zcela jasné, že jsem tady uvízl
Takže vymyslím plán
A vyříznu dveře v nové podlaze mého obývacího pokoje
Světlo na verandě je tak jasné
Že rychle proklouznu dolů tvarem tmavého kovu
Rezavým požárním únikem
I bought a one way ticket
Cause I knew I'd never see the ground
Unless I was aboard a jet plane
And we were going down
When I wiped the tears from my eyes
The warm water took me by surprise
And I woke up beside the ocean
I realized I must be in California
Koupil jsem si jednosměrnou letenku
Protože jsem věděl, že nikdy neuvidím zem
ledaže by jsem byl na palubě letadla
A my jsme šli k zemi
Když jsem si otřel slzy z očí
Teplá voda mě překvapila
A já jsem se probudil u moře
Uvědomil jsem si, že musím být v Kalifornii
Aloha, my happy west coast friends
Do you feel alive
When the breaking waves arrive
And wash all around you
The beach homes and ocean side
Are quite well known by the evening tide
And we can sleep where we reside
With redwoods around us
The blue air is up there
And could I bring it down
I bottle it up and save it for a sweet summer night
Aloha, moji štastní přátelé na západním pobřeží
Cítíš se živá
Když přichází lomité vlny
A umyjí vše kolem tebe
Plážové domy a pobřeží
Jsou poměrně dobře známy večerním přílivem
A můžeme spát, kde sídlíme
Se sekvojemi kolem nás
Modrý vzduch je tam nahoře
A já bych ho mohl přinést dolů
Zaláhvuji ho a uložím to na sladkou letní noc
I bought a one way ticket
Cause I knew I'd never see the ground
Unless I was aboard a jet plane
And we were going down
When I wiped the tears from my eyes
The warm water took me by surprise
And I woke up beside the ocean
I realized I must be in California
I must be in California
Koupil jsem si jednosměrnou letenku
Protože jsem věděl, že nikdy neuvidím zem
ledaže by jsem byl na palubě letadla
A my jsme šli k zemi
Když jsem si otřel slzy z očí
Teplá voda mě překvapila
A já jsem se probudil u moře
Uvědomil jsem si, že musím být v Kalifornii
Am I awake or is this just a dream? Jsem vzhůru, nebo je to jen sen?
The new year is out here
And I will make a lovely list
Of your charms
So I'll never feel alone in your arms
Nový rok je tady
A udělám krásný seznam
Tvých půvabů
Takže se nikdy nebudu cítit sám v tvém náručí
I must be in California
I must be in California
I must be in California
Musím být v Kalifornii
Musím být v Kalifornii
Musím být v Kalifornii

Text přidala glasspiano

Video přidala owlcity

Překlad přidal retros1

Překlad opravila SimonaSims


Maybe I'm Dreaming

Owl City texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.