Kecárna Playlisty

Swimming in Miami - text, překlad

playlist Playlist
Im alone above the atmosphere
And no one looking up can find me here
Cause I can close my eyes, and disappear
When I climb the stairs to watch the sun
Above station walls, the colors run
To fill the swimming pool when I am done
Jsem sám nad atmosférou
a když nikdo nehlédá, nemůže mě tu najít
protože můžu zavřít své oči a zmizet.
Když stoupám po schodech, abych viděl Slunce,
nad stěnami stanic utíkají barvy,
aby naplnily bazén, když jsem hotov.
I am the captain of an oil tanker that travels throuh your veins Já jsem kapitán ropného tankeru, který cestuje tvými žilami.
When the satellites hang all around
And I can finally hear the lovely sound
When all the engines in the backroom die down
All the airships move across the sky
And my equipment just keeps standing by
The planets glow and intensify
Když satelity visely všude kolem
a já mohl konečně uslyšet ten krásný zvuk,
když všechny motory v zákulisí ustaly.
Všechny vzducholodě se pohybují oblohou
a moje vybavení je pořád v pohotovosti.
Planety září a zintenzivňují se.
I am the pilot of a cargo airplane that travels throuh your veins Já jsem pilot nákladního letadla, které cestuje tvými žilami.
When you are lying half asleep in your room
Unaware if it is midnight or afternoon
Because the water doesn't flood the stairwell
It could be raining but then you can never tell.
Když ležíš v polospánku ve svém pokoji,
netušící, je-li půlnoc nebo poledne,
protože voda nezatopí schodiště,
mohlo by pršet, ale to bys pak nikdy nemohla říct.
If you're alone in this awful downpour
Then struggle free and paddle out the cellar door
Pokud si sama v tomhle strašném lijáku,
pak bojuj svobodně a pádluj ke dveřím od sklepa.
In the evening light the boulevard
Conceals the night with disregard
For all the workers in a west coast ship yard
When I rearrange the silverware
And re-install the lights and captian's chair
I'll lift the ceiling off to breathe the ocean air
Ve večerním světle bulváru,
se skrývá noc s lhostejností.
Pro všechny pracovníky v lodi na západním pobřeží.
Když jsem uspořádal příbory
a znovu nainstaloval světla a kapitánovu židli,
zdvihnu strop a budu dýchat mořský vzduch.
I am the engineer of forty freight trains that travels throuh your veins Jsem strojvůdce čtyřiceti nákladních vlaků, které jezdí tvými žilami.
When you are lying half asleep in your room
Unaware if it is midnight or afternoon
Because the water doesn't flood the stairwell
It could be raining but then you can never tell.
Když ležíš v polospánku ve svém pokoji,
netušící, je-li půlnoc nebo poledne,
protože voda nezatopí schodiště,
mohlo by pršet, ale to bys pak nikdy nemohla říct

If you're awake in this awful downpour
Then struggle free and paddle out the cellar door
When you are swimming in Miami at night
And all around you are the traffic and city lights
Když jsi vzhůru v tomhle hrozném lijáku,
pak bojuj svobodně a pádluj ke dveřím od sklepa,
když plaveš v noci v Miami
a všude kolem tebe je dopravní a městské osvětlení.

Text přidala glasspiano

Video přidala NickieAnne

Překlad přidal retros1

Překlad opravila SimonaSims


Of June

Owl City texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.