Playlisty Akce
Reklama

In Christ Alone (K. Getty & S. Townend song c.. - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

In Christ alone, my hope is found

He is my light, my strength, my song

This Cornerstone, this Solid Ground

Firm through the fiercest drought and storm

What heights of love! What depths of peace!

When fears are stilled, when strivings cease

My comforter, my all-in-all

Here in the love of Christ, I stand
Jen v Kristu (samém) je má naděje
On je mým světlem, mou silou, mou písní
Tento nárožní kámen, tato pevná zem
(mě) upevňují i přes nejkrutější sucho a bouři.
Jaká velikost lásky! Jaká hloubka pokoje!
Když se utišil strach, když ustaly (marné) snahy.
Můj utěšitel, mé všechno (ve všem).
Zde v Kristově lásce zůstávám.
There in the ground, His body lay

Light of the world by darkness slain

Then bursting forth in glorious day

Up from the grave He rose again!
And as He stands in victory

Sin's curse has lost it's grip on me

For I am His and He is mine

Bought with the precious blood of Christ
Zde v zemi leží Jeho tělo.
Světlo světa zabito temnotou,
ve slavný den pak vytryskne.
On z hrobu opět vstal
a když stojí ve slávě,
prokletí hříchu stratilo nade mnou svou moc.
Vždyť já jsem Jeho a On je můj,
vykoupen vzácnou krví Kristovou.
No guilt in life, no fear in death

This is the power of Christ in me
!
From life's first cry to final breath

Jesus commands my destiny

No power of hell, no scheme of man

Can ever pluck me from His hand

Till He returns or calls me home

Here in the power of Christ I'll stand
Ani provinění v životě, ani strach ze smrti -
To je moc Kristova ve mě.
Od prvního výkřiku (po porodu) do posledního dechu,
Ježíš řídí/střeží můj osud.
Ani moc pekla, ani žádný lidský plán -
mne nemůže vytrhnout z Jeho ruky.
Dokud znovu nepříjde, nebo mě nezavolá domů (k sobě),
zde v síle Kristově zůstanu/vytrvám.

Till He returns or calls me home

Here in the power of Christ I'll stand
Here in the power of Christ I'll stand

Text přidal retros1

Text opravil stfilomena

Video přidal retros1

Překlad přidal retros1

Překlad opravil stfilomena

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Adam Young's Covers

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.