Playlisty Kecárna
Reklama

Folsom Prison Blues (Johnny Cash song cover) - text, překlad

playlist Playlist
I hear the train a comin'
It's rolling round the bend
And I ain't seen the sunshine
since I don't know when,
I'm stuck in Folsom prison,
and time keeps draggin' on
But that train keeps a rollin' on
down to San Antone..
Slyším, že přijíždí vlak
projíždí zatáčkou
a já neviděl slunce
ani nevím odkdy,
Vězím ve věznici Folsom
a čas se vleče
ale vlak ujíždí dál
dolů do San Antonu...
When I was just a baby
my mama told me. Son,
Always be a good boy,
don't ever play with guns.
But I shot a man in Reno
just to watch him die
When I hear that whistle blowing,
I hang my head and cry..
Když jsem byl ještě malý
má máma mi říkala. Synku,
buď vždycky dobrý kluk,
nehraj si nikdy se zbraněmi.
Ale já střelil chlapa v Renu,
jen abych viděl, jak umírá
Teď pokaždé, když slyším tu píšťalu
Věším hlavu a pláču...
I bet there's rich folks
eating in a fancy dining car
They're probably drinkin' coffee
and smoking big cigars.
Well I know I had it coming,
I know I can't be free
But those people keep a movin'
And that's what tortures me...
Vsadím se, že tam jsou bohatí lidé
jedí v nazdobeném jídelním voze
pravděpodobně pijou kafe
a kouří doutníky.
Dobře, vím, že bych na to měl zapomenout,
Vím, že nemůžu být svobodný,
ale ti lidé pokračují v cestě
a to je to, co mě trápí...
Well if they freed me from this prison,
If that railroad train was mine
I bet I'd move it on
a little farther down the line
Far from Folsom prison,
that's where I want to stay
And I'd let that lonesome whistle
blow my blues away.....
Dobře, kdyby mě pustili z tohohle vězení,
kdyby tenhle vlak byl můj.
Vsadím se, že bych se hnul trochu
dál po trati,
Daleko od Folsomské věznice,
tam bych chtěl zůstat,
a nechal bych tu osamělou píšťalu
odvanout mé blues pryč...

Text přidal retros1

Text opravil retros1

Video přidal retros1

Překlad přidal retros1

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Adam Young's Covers

Reklama

Owl City texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.