Kecárna Playlisty

Designer Skyline - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Affection, the gifted architect
Is making a draft and beautiful design
The options and possibilities
Are endless when we connect and re-align
Collections of books and documents
Arise and parade around my cluttered desk
Reworking the math and measurements
Until I'm convinced these plans are picturesque
Like mountains in the Midwest
Cit, talentovaný architekt
Vytváří nárys a krásný design
Volby a možnosti
Jsou nekonečné, když se připojíme a srovnáme
Kolekce knížek a dokumentů
vyvstávají a promenádí se kolem mého přecpaného stolu
Přepracování matematiky a měřicí techniky
Dokud se nepřesvědčím, tyto výkresy jsou výrazné
jako hory na středozápadu
Reaction creates the columns dark
And wide like the roads around Fort Lauderdale
The structures begin to take their shape
Before I've designed the public monorail
The turnpike and high-speed motorway
Connect and enclose the quaint suburban streets
The airport, the broad suspension bridge
The lake and the beach where several rivers meet
Compounded from the spreadsheet
Reakce vytváří sloupcovou temnotu
A široké jako silnice kolem Fort Lauderdale
Struktury začínají dostávat tvar
Předtím jsem navrhl veřejnou jednokolejku
Závora a vysokorychlostní dálnice
Spojuje a obklopuje podivné předměstské ulice
Letiště, široký zavěšený most
Jezero a pláž kde se stéká několik řek
Složených z tabulkového procesoru
A city sparkles in the night
How can it glow so bright?
The neighborhoods surround the soft florescent light
Designer skyline in my head
Abstract and still well-read
You went from numbered lines to buildings overhead
Město se v noci třpytí
Jak může zářit tak jasně?
Sousedství obklopilo měkké kvetoucí světlo
Návrhář panoramat v mé hlavě
Abstraktní a stále dobře čtený
Přišla jsi z číslovaných řádek k budovám nahoře

Text přidala glasspiano

Video přidala glasspiano

Překlad přidala Tewezka

Překlad opravila SimonaSims


Of June

Owl City texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.