Kecárna Playlisty

Dear Vienna - text, překlad

playlist Playlist
I regarded the world as such a sad sight
Until I viewed it in black and white
Then I reviewed every frame and basic shape
And sealed the exits with caution tape
Don’t refocus your eyes in the darkness
And don’t remember this place unless
I describe all the things that you cannot see
And we’ll unravel the mystery
Považoval jsem svět jen za smutnou vyhlídku
Dokud jsem jej viděl černobíle
Pak jsem posoudil každý rám a základní tvar
A zalepil východy výstražnou páskou
Nedokážu zaměřit Tvé oči v temnotě
A nevzpomenu si na toto místo pokud
Nepopíšu všechny věci, které nevidíš
A objasníme tuto záhadu
Farewell, all my friends in textbooks, I’m going home
Cuz my blood cells cannot depend on the weather in photographs
There’s a light show out my window somewhere way up there
Dear Vienna, are you singing?
Dear Vienna, are you swinging?
Dear Vienna, we were happy like the shades of May when we got carried away
Sbohem, všichni mí přátelé z učebnic, jdu domů
Protože mé krvinky nemůžou být závislé na počasí ve fotografiích
Je tam světelná show za mými okny, někde tam
vysoko
Drahá Vídeň, zpíváš?
Drahá Vídeň, houpáš se?
Drahá Vídeň, byli jsme šťastní jako odstíny Máje,
když nás strhli zpět
I was so far out of place
Watching those stars in outer space
Cuz I am so far from where you are
Byl jsem tak daleko od místa
Sleduji tyto hvězdy ve vnějším vesmíru
Protože jsem tak daleko od tebe

Text přidala glasspiano

Videa přidali DeAd.AnGeL, SimonaSims

Překlad přidala Mini-Annie

Překlad opravila SimonaSims


Maybe I'm Dreaming

Owl City texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.