Playlisty Kecárna
Reklama

Ive Had The Time Of My Life - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Sam: Now I've had the time of my life
No I never felt like this before
Yes I swear it's the truth
and I owe it all to you
Sam: Teď jsem měl příležitost svého života
Ne,nikdy dřív jsem se takhle necítil
Ano,přísahám,že je to pravda
A vděčím za to tobě
Quinn: 'Cause I've had the time of my life
and I owe it all to you
Quinn: Protože jsem měla příležitost svého života
A vděčím za to tobě
Sam: I've been waiting for so long
Now I've finally found someone
To stand by me
Sam: Čekal jsem tak dlouho
Teď jsem konečně našel někoho
Kdo stojí při mě
Quinn: We saw the writing on the wall
As we felt this magical fantasy
Quinn: Viděli jsme ten nápis na zdi
Když jsme cítili tu úžasnou fantazii
Both: Now with passion in our eyes
There's no way we could disguise it secretly
So we take each other's hand
'Cause we seem to understand the urgency
Oba: Teď s vášní v tvých očích
Není žádný způsob,jak to zamaskovat
Tak se vezmeme za ruce
Protože to vypadá,že chápeme tu nutnost
Sam: Just remember
Quinn: You're the one thing
Sam: I can't get enough of
Quinn: So I'll tell you something
Both:This could be love because
Sam: Jen si pamatuj
Quinn: Jsi jediná věc
Sam: Které se nikdy nenabažím
Quinn: Tak ti něco řeknu
Oba: Mohla by to být láska protože
I've had the time of my life
No I never felt this way before
Yes I swear it's the truth
And I owe it all to you
Měl/a jsem příležitost svého života
Ne,nikdy dřív jsem se takhle necítil/a
Ano,přísahám.že je to pravda
A vděčím za to tobě
Quinn: With my body and soul
I want you more than you'll ever know
Quinn: Mým tělem a duší
Chci tě víc než bys kdy mohl vědět
Sam: So we'll just let it go
Don't be afraid to lose control
Sam: Tak to necháme být
Neboj se ztráty kontroly
Quinn: Yes I know whats on your mind
When you say:
"Stay with me tonight."
Quinn: Ano,vím na co myslíš
Když říkáš:
"Dnes v noci se mnou zůstaň."
Sam: Just remember
You're the one thing
Quinn: I can't get enough of
Sam: So I'll tell you something
Both: This could be love because
Sam: Jen si pamatuj
Jsi jediná věc
Quinn: Které se nikdy nenabažím
Sam: Tak ti něco řeknu
Oba: Mohla by to být láska protože
Because I had the time of my life
No I've never felt this way before
Yes I swear it's the truth
And I owe it all to you
'Cause I've had the time of my life
And I've searched through every open door
Till I found the truth
and I owe it all to you
Protože jsem měl/a příležitost svého života
Ne,nikdy dřív jsem se takhle necítil/a
Ano,přísahám,že je to pravda
A vděčím za to tobě
Protože jsem měl/a příležitost svého života
A hledal/a jsem každé otevřené dveře
Dokud jsem nenašel/a pravdu
A vděčím za to tobě
Sam: Now I've had the time of my life
No I never felt this way before
Sam: Teď jsem měl příležitost svého života
Ne,nikdy dřív jsem se takhle necítil
(Quinn: Never Felt this way) (Quinn: Nikdy jsem se takhle necítila)
Sam: Yes I swear it's the truth
and I owe it all to you
Sam: Ano,přísahám,že je to pravda
A vděčím za to tobě
'Cause I had the time of my life
No I've never felt this way before
Yes I swear it's the truth
And I owe it all to you
'Cause I've had the time of my life
And I've searched through every open door
Till I've found the truth
and I owe it all to you
Protože jsem měl/a příležitost svého života
Ne,nikdy dřív jsem se takhle necítil/a
Ano,přísahám,že je to pravda
A vděčím za to tobě
Protože jsem měl/a příležitost svého života
A hledal/a jsem každé otevřené dveře
Dokud jsem nenašel/a pravdu
A vděčím za to tobě
Both: Now I've had the time of my life Oba: Teď jsme měl/a příležitost svého života

Text přidala DramaQueen

Video přidala Abbey_Dawn

Překlad přidala DramaQueen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Glee

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.