Playlisty Kecárna
Reklama

Come Heavy - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I like the feeling of the morning sun
I like the rain on my face in the fall
I come heavy not to be outdone
Come on heavy or don't come at all
Mám rád pocit ranního slunce
Mám rád déšť na své tváři na podzim
Přišel jsem těžký ne abych překonal
Jdi dál těžký nebo nechoď vůbec
I like the scent of a woman's hair
And the way on her shoulder it falls
I come heavy because life ain't fair
I come heavy or I don't come at all
Mám rád vůni ženských vlasů
A způsob jak padají na její ramena
Přišel jsem těžký protože život není fér
Přišel jsem těžký nebo jsem vůbec nepřišel
Get you ticket, don't be late
To the great psychotic ball
Don't you stick it, get it straight
Or don't you come at all
Získej svůj lístek, nezpozdi se
Na velký, psychotický bál
Nepřilep to, srovnej to
Nebo nechoď vůbec
I like the beauty of a fresh red rose
And a sip of the fine alcohol
I come heavy from my head to toes
I come heavy like a wrecking ball
Mám rád krásu čerstvé rudé růže
A doušek dobrého alkoholu
Přišel jsem těžký od své hlavy k prstům
Přišel jsem těžký jako demoliční koule
All God's angels, give your pain
All my madness, know my name
Všichni andělé Boží, dejte svou bolest
Všechno mé šílenství, zá mé jméno
We made our choices then a steady pulse or fast
You took the higher road, I took the psychopath
The age old question persecutes the good in me
And my relief comes in what will be, will be
Udělali jsme své volby tehdy, stbilní puls nebo rychlý
Ty jsi šel po vysoké cestě, já po psycho stezce
Celý věk stará otázka pronásleduje dobré ve mě
A má úleva přichází v tom co bude, bude
Give me all your money. 'till my cup overflow
My mouth is full of honey, my shirt soaked in Bordeaux
Dej mi všechny své peníze dokud můj pohár nepřetéká
Má pusa je plná medu, má košile je nasáklá Bordeaux

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Grinding Wheel

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.