Playlisty Kecárna
Reklama

Same Old War - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I've been fighting the same old war,
against a disease,
without a cure!
Been holding on for so long!
For so long! For so long!
Bojuji v pořád té samé válce
proti nákaze
bez léku!
Držím se na nohou tak dlouho!
Tak dlouho! Tak dlouho!
I've been wishing upon a star,
if my universe falls apart!
I feel so far from the sky,
as my dreams, are going by!
And they say, it's a battle that can't be won!
Upínám se ke hvězdě,
zatímco se můj vesmír rozpadá!
Cítím se tak vzdálen od nebe,
jako mizí mé sny!
A oni tvrdí, že je to bitva, kterou nelze vyhrát!
We need our knives, we need our guns! Potřebujem nože, potřebujem zbraně!
Should I run away, and change my name?
Or should I stay and fight through the night?
Měl bych uprchnout a změnit si jméno?
Nebo mám zůstat a bojovat celou noc?
And never close my eyes?
I'll never close my eyes!
A nikdy nezavírat oči?
Nikdy nezavřu oči!
I've come too far, to go back now,
turn into a face in the crowd!
Been on this road, for so long!
For so long... For so long!
Zašel jsem moc daleko, abych se vrátil
Zapadám do davu!
Jsem na této cestě až příliš dlouho!
Příliš dlouho... Příliš dlouho!
Convinced there is no way out,
my world is turned upside down!
My sense of direction's been gone,
for so long! For so long...
Přesvědčen, že není cesty ven
Svět se mi obrátil vzhůru nohama!
Můj orientační smysl mě opustil
na tak dlouho! Na tak dlouho...
And they say, it's a battle that can't be won! A oni tvrdí, že je to bitva, kterou nelze vyhrát!
We need our knives, we need our guns! Potřebujem nože, potřebujem zbraně!
Should I run away, and change my name?
Or should I stay and fight through the night?
Měl bych uprchnout a změnit si jméno?
Nebo mám zůstat a bojovat celou noc?
And never close my eyes?
I'll never close my eyes!
A nikdy nezavírat oči?
Nikdy nezavřu oči!
Stay strong, keep moving,
can't let the darkness blind us!
Carry on, we'll be the ones,
that pull the stars down to us!
Buď silný, jdi kupředu,
Nenechme temnotu, aby nás oslepila!
Nepolevuj, budem jediní,
kdo si strhne hvězdy až k sobě!
Stay strong, keep moving,
can't let the darkness blind us!
Carry on, we'll be the ones,
that pull the stars down to us!
Buď silný, jdi kupředu,
Nenechme temnotu, aby nás oslepila!
Nepolevuj, budem jediní,
kdo si strhne hvězdy až k sobě!
Should I run away, and change my name?
Or should I stay and fight through the night?
Měl bych uprchnout a změnit si jméno?
Nebo mám zůstat a bojovat celou noc?
And never close my eyes?
I'll never close my eyes!
A nikdy nezavírat oči?
Nikdy nezavřu oči!

Text přidala ROCKinka

Text opravil DevilDan

Video přidala ROCKinka

Překlad přidala Warriorwoman

Překlad opravil DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Oak Island

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.