Playlisty Kecárna
Reklama

Dark Storms - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Whatever you do in life will be insignificant
But it’s very important that you do it, cause
Nobody else will
Cokoliv, co uděláš v životě bude bezvýznamné
Ale je velmi důležité, abys to udělal, protože nikdo jiný to neudělá.
Can’t take back the cards you dealt on this long and lonely road to hell
The throne must be such a sad and lonely place
Living breathing flesh and blood, sweat and tears swept under the rug
I’m just a number to you, just ones and twos
Nelze vzít zpět karty, které jsi uštědřil na této dlouhé a osamělé cestě do pekel.
Trůn musí být tak smutné a osamělé místo.
Živé dýchající maso a krev, pot a slzy zamést pod koberec.
Jsem pro tebe jen číslo, jen jedničky a dvojky
The power keeps you feeling high but how low
Do you sink into your bed at night
(Anchored down with guilt)
Do you toss and turn from all the bridges you’ve burned
Or are you proud of all, the hatred you’ve earned
Moc ti udržuje pocit vysokosti, ale jak nízko?
Klesáš v noci do tvé postele?
(Ukotvená dole s vinou)
Vrháš se a otáčíš ze všech mostů, které jsi
spálil?
Nebo jsi pyšný na všechnu tu nenávist, cos získal?
A conscience buried deep beneath, a heart stuck in a skeleton of greed
And eyes that can’t see that happiness is so far out of reach
Svědomí pohřbené hluboko vespod, srdce zaseklé v kostře z chamtivosti
A oči, které nemohou vidět, že štěstí je tak daleko mimo dosah
The power keeps you feeling high but how low
Do you sink into your bed at night
(Anchored down with guilt)
Do you toss and turn from all the bridges you’ve burned
Or are you proud of all, the hatred you’ve earned
Moc ti udržuje pocit vysokosti, ale jak nízko?
Klesáš v noci do tvé postele?
(Ukotvená dole s vinou)
Vrháš se a otáčíš ze všech mostů, které jsi
spálil?
Nebo jsi pyšný na všechnu tu nenávist, cos získal?
You can only get so far
With no one by your side
A dark storm lies ahead
(Lies ahead)
Můžeš se jenom dostat tak daleko
S nikým na tvé straně
Temná bouře leží před námi
(Leží před námi)
Can’t take back the cards you dealt on this long and lonely road to hell
The throne must be such a sad and lonely place
Nelze vzít zpět karty, které jsi uštědřil na této dlouhé a osamělé cestě do pekel.
Trůn musí být tak smutné a osamělé místo.
The power keeps you feeling high but how low
Do you sink into your bed at night
(Anchored down with guilt)
Do you toss and turn from all the bridges you’ve burned
Or are you proud of all, the hatred you’ve earned
Moc ti udržuje pocit vysokosti, ale jak nízko?
Klesáš v noci do tvé postele?
(Ukotvená dole s vinou)
Vrháš se a otáčíš ze všech mostů, které jsi
spálil?
Nebo jsi pyšný na všechnu tu nenávist, cos získal?

Text přidala thelenka13

Text opravila Liela99

Video přidala JustMarley

Překlad přidala Kaci999

Překlad opravila Liela99

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Oak Island

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.