Playlisty Kecárna
Reklama

Age Of Ignorance - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

They murdered their own to start an endless war;
Sat back and relaxed as the buildings burned.
This is the age of ignorance,
It is a sickness that brings us to the end.
Zabili svoje vlastní lidi, aby začali nekonečnou válku; nečinně seděli a relaxovali,zatímco budovy hořely.
Tohle je doba ignorace,
je to nemoc, která vede ke konci.
They poison our food to keep their margins high,
And as they count their money, the starving die.
This is the age of ignorance,
It is a sickness that brings us to the end.
Otrávili naše jídlo, aby na tom vydělali,
a zatímco počítají svoje peníze, lidé umírají hlady.
Tohle je doba ignorace,
je to nemoc, která vede ke konci.
It's time to stand up, get ready to fight,
For all the wrongs that should be right.
Or watch the world as it slowly falls apart.
Je čas se vzepřít, začít bojovat,
pro všechno špatné,co by mělo být dobré.
Nebo jen sledujte svět, jak se rozpadá.
They could cure this cancer in the simplest ways;
But the longer we're sick, the more the doctor gets paid.
The longer we wait to get out of these days,
The shorter we'll live and the faster we'll decay.
This is the age of ignorance,
It is a sickness that brings us to the end.
Mohli léčit rakovinu tou nejjednoduší cestou;
ale čím déle jsme nemocní, tím více lékaři dostávají
zaplaceno.
Čím déle budeme čekat, až tyhle dny přejdou,
tím kratší dobu budeme žít a brzy zemřeme.
Tohle je doba ignorace,
je to nemoc,která vede ke konci.
It's time to stand up, get ready to fight,
For all the wrongs that should be right.
Or watch the world as it slowly falls apart.
Je čas se vzepřít, začít bojovat,
pro všechno špatné,co by mělo být dobré.
Nebo jen sledujte svět, jak se rozpadá.
If the people lead,
The leaders will follow.
The teachers will be the ones
That never played this game.
Pokud lidé budou vést,
vůdci nás následují.
Učitelé budou ti,
kteří nikdy nebudou hrát tuhle hru.
This is the age of ignorance,
It is a sickness that brings us to the end.
Tohle je doba ignorace,
nemoc, která vede ke konci.
It's time to stand up; get ready to fight,
For all the wrongs that should be right,
Or watch the world as it slowly falls apart.
Je čas se vzepřít, začít bojovat,
pro všechno špatné,co by mělo být dobré.
Nebo jen sledujte svět, jak se rozpadá.
We'll stand up for what we believe in,
And won't back down till we see the reason
To change the world before it slowly falls apart.
Postavíme se za to, v co věříme
a nevzdáme se dokud neuvidíme důvod
změnit svět před tím, než se rozpadne..

Text přidala vanitywhore

Video přidala vanitywhore

Překlad přidala vanitywhore

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Age of Ignorance (Deluxe Album)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.