Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Black clouds, rally around
My head like it’s the eye of the storm
Relentlessly cascading through
My better judgment and my thoughts
Černý mraky se stahují kolem
Moje hlava je jako oko bouře
Neúnavně klikatí mým
Lepším úsudkem a myšlenkama
How I long to free my mind, find clearer skies ahead
Cos if every cloud has a silver lining then by now I should be dead
Jak dlouho mi to bude trvat, než osvobodím svou mysl, najdu čistější nebe před sebou
Protože, kdyby každej mrak měl mít stříbrný linkování, tak už bych teď měl být mrtvý
Hey, Hey, “You better give up the ghost before it’s too late”
But it’s much easier to wallow in modest misery
Hey, Hey, “where’s your self worth?”
About 40,000 fathoms deep buried in dirt
Hey, Hey, “Radši se toho ducha vzdej, než bude pozdě"
Ale je mnohem snazší si libovat v prostým utrpení
Hey, Hey, “Kde je tvoje sebeúcta?"
Pohřbená asi 40,000 sáhů hluboko pod špínou
I’ve been coming apart at the seams
Losing track of everything that matters to me
Never did I think I’d become so hollow
I’m not ok and that’s a bitter pill to swallow
It’s overcast, guess I'm back here again
Coz the black clouds overhead just never seem to end
but have peace of mind, in time I’ll be fine with or without you...
Zdálo se, že jsem se rozpadal
Ztrácel cestu, ke všemu na čem mi záleží
Nikdy jsem si nemyslel, že bych se stal tak prázdným
Já nejsem ok a to je hořká věc ke spolknutí
Je zataženo, tak to vypadá, že jsem tady zpět
Protože ty černé mraky nade mnou nevypadají, že mají konce
ale já mám pokoj na duši, časem budu v pořádku, s tebou nebo bez tebe...
When did it become okay to not speak your mind?
“Keep your eyes on the prize kid, bottle it up deep inside”
Cos nobody hears, and nobody’s here,
To help you deal with the fallout,
These things have got to change…
Kdy začalo bejt v pohodě, že neříkáš, co si myslíš?
"Nechávej oči na ceně chlapče, hluboko uvnitř to potlač"
Protože nikdo neposlouchá a nikdo tady není,
Aby ti pomoh se vypořádat s tím dopadem
Tyhle věci se musí změnit...
No more, suffering in silence
Call me a sceptic coz I just don’t feel like you.
Where’s the compassion and the kindness?
Nobody’s listening…I’ve reached my breaking point.
Už žádné trpění v tichosti
Říkejte mi skeptiku, kvůli tomu, že se prostě nejcejtím jako vy
Kde je soucit a laskavost?
Nikdo neposlouchá...já jsem dosáhl svůj bod zlomu.
I’ve got this feeling like there’s somebody watching me
Setting me up, just to push me back down
But they will all be sorry when we come back around
Mám ten pocit, jako kdyby mě někdo sledoval
Nastavoval mě, aby mě prostě strčil zpátky dolů
Ale oni toho všichni budou litovat, až se vrátíme zpátky
So I ask myself, where did it all go wrong
I converse with myself like I’m somebody else
It’s been my problem all along
Tak se ptám sám sebe, kde se to všechno pokazilo
Rozmlouvám sám se sebou, jako kdybych byl někdo jiný
To byl můj problém celou dobu
Oh take me back to the days when, I felt I could live and learn
Just what it means to be happy and what it’s like to not hurt.
Oh, vemte mě zpátky do dnů, kdy jsem měl pocit, že bych mohl žít a učit se
Co to prostě znamená být šťastný a jaké je to neublížit.
I’ve been coming apart at the seams
Losing track of everything that matters to me
Never did I think I’d become so hollow
I’m not ok and that’s a bitter pill to swallow
Its overcast, watch me fade to grey
Coz the black clouds over head are here to rain on my parade
But have peace of mind, in time I’ll be fine, with or without you...
So things have gotta change
Things have got to change
Zdálo se, že jsem se rozpadal
Ztrácel cestu, ke všemu na čem mi záleží
Nikdy jsem si nemyslel, že bych se stal tak prázdným
Já nejsem ok a to je hořká věc ke spolknutí
Je zataženo, tak to vypadá, že jsem tady zpět
Protože ty černé mraky nade mnou nevypadají, že mají konce
ale já mám pokoj na duši, časem budu v pořádku, s tebou nebo bez tebe...
Takže věci se musí změnit
Věci se musí změnit

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal AndreStrnad

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Burn In The Flood

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.