Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
We’ll take it back to the source
Back to the heart of the problem
Cut back the stem and dig it up from the roots
Black blood, runs deep
Through the earth past the mountains
And down to the sea
Vrátíme to zpátky do zdroje
Zpátky do jádra problému
Odřízni stonek a prokopej se ke kořenům
Černá krev, teče hluboko
Skrze zemi, kolem hor
A dolů k moři
I wont wait for these ties to bind me,
To finish the noose...
I'll carry on, I’ll cut lose
And bury the parts of me that
I left behind when I lost you
Nebudu čekat, až mě tyhle pouta svážou
Abych dokončil smyčku
Budu pokračovat, ztratím se
A pohřbím své části
Zůstal jsem vzadu, když jsem tě ztratil
Its clear to see that this is going too fast,
going too fast maybe...
I should slow this down but I don’t know how...
Je jasně vidět, že je to moc rychlé
Možná je to moc rychlé...
Měl bych tohle zpomalit, ale nevím jak...
And now I feel like a freight train get out of my way
I’m coming of the tracks so move before its too late
Time moves in mysterious ways
But I’ve finally found the words
So I’ll put them in a melody
We will bend and we’ll break
But I'd rather let it burn me than bury me...
We will bend and we’ll break
I’d rather that than admit this is happening...
A teď se cítím jako nákladní vlak mimo svou cestu
Přicházím po kolejích, tak se hni, než bude moc pozdě
Čas se pohybuje záhadnými způsoby
Ale nakonec jsem našel slova
Takže je dám do melodie
Ohneme se a zlomíme
Ale radši bych se nechal spálit než pohřbít
Ohneme se a zlomíme
Radši bych připustil, že se tohle děje...
Oh it’s clear to see
I just cant believe this is happening
Digging dirt on my hands and knees
while I search for salvation in the midst of this tragedy
Oh, je to jasně vidět
Nemůžu uvěřit, že se to děje
Kopu hlínu rukama a koleny
Zatímco hledám spásu uprostřed tragédie
But now I’m just like winter
Barren and cold with no love for the sun light,
lsolated... and the silence is deafening
will I leave myself here to wither away...
Ale teď jsem prostě jako zima
Pustý a chladný bez lásky pro sluneční světlo
Izolován ...a ticho je ohlušující
Zůstanu tu, abych chřadl?
And in the darkest of nights
I’ll pay with my bones to settle the tithe
Oh, we are more than just flesh and bone
We are more than just skin and soul
Hear my words in the ebb and flow...
A o nejtemnějších nocích
Budu platit svými kostmi, abych vyrovnal desátek
Oh, jsme víc než jen maso a kosti
Jsme víc než kůže a duše
Slyš má slova v odlivu a toku...
“Dear god, I'll be my own reckoning “ "Drahý bože, budu vlastní odplatou"
Was it so easy to run? Bylo tak snadné utíkat?
I feel the sadness surround me
And I've only myself to blame...
I wish the exit, was easier to find
It’s not the end, it’s the journey we take…
Cítím, jak mě smutek obklopuje
A vinil jsem jen sebe
Přeju si odejít, bylo to snazší najít
Není to konec, je to cesta, kterou přijímáme...

Text přidal LimeCZ

Text opravil DevilDan

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Eulogy MMXX - Burn It / / Bury It Double a Side (EP)

Reklama

Our Hollow Our Home texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.